Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Aktuality

28.12.2010

Nové číslo Oderských vrchů

Vlastivědný kroužek ve Spálově vydal číslo 3-4/2010 zpravodaje Oderské vrchy. Navštívíme v něm Fulnek a okolí v době J. A. Komenského, dozvíme se o historii n. p. ROMO Fulnek, zavítáme na procházku do Potštátského skalního města i na exkurzi do vojenského újezdu Libavá a nechybí ani úryvky z knihy Rudolfa Mika "Životem na dědině aneb K smíchu i k pláči", Rodopisná kronika a Záznamy z dění v obcích na Spálovsku v druhé polovině roku 2010.


Titulní strana    obsah celého ročníku XXV

29.11.2010

Odry mají své muzeum

Po několikaleté přípravě bylo v Odrách otevřeno nové muzeum - Muzeum Oderska. Nachází se na Kostelní ulici čp. 7 a nabízí expozici Proměny oderského děkanátu a výstavu věnovanou dějinám města Oder. V prosinci 2010 bude otevřeno vždy ve středu od 9:00 do 17:00 hod. Od ledna 2011 se bude provoz řídit pravidelnými otvíracími hodinami.

Bližší informace naleznete na: http://www.odry.cz/muzeum.asp


1.11.2010

Poodří plné příležitostí aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti

Poodří plné příležitostí aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti se konají v sobotu 6. listopadu 2010 v Bartošovicích.

Více viz pozvánka.29.10.2010

Nové osobnosti

V rubrice Osobnosti Poodří přibyly další dvě - studénecký rodák, vlastenec a hrabyňský farář Jan Böhm a nejvýznamnější osobnost kunínského zámku Marie Walburga, hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu.21.10.2010

Malování na mlýně

Letošní ročník pooderského plenéru, který pořádají výtvarníci z Galerie Mlejn z Ostravy se svými přáteli, proběhnul na mlýně Wesselsky v Loučkách (součást Oder). Výsledky práce výtvarníků si můžete prohlédnout v městské galerii v Odrách (součást informačního centra) do 13. 11. 2010.18.10.2010

Dokument o J. G. Mendelovi na ČT2

Na programu ČT2 byl 14. října 2010 ve 20.55 hodin odvysílán dokument "Johann Gregor Mendel - neustálá výzva".

O tomto pořadu se na webových stránkách České televize mimo jiné uvádí: "Dokument režiséra Pavla Jiráska odkrývá osudy Johanna Gregora Mendela, životní cestu senzitivního génia 19. stoletím a osudy jeho objevu ve století 20. a 21. Mendel byl tvůrcem prvního modelu přenosu genetické informace v živém systému z generace na generaci. Mendelův odkaz byl v minulosti zatracován, přehlížen nebo zneužíván. Navzdory tomu je dnes celosvětově uznáván za jeden z nejdůležitějších podnětů současné vědy, ve svém dosahu srovnatelný s Darwinovou evoluční teorií. Jeho význam dnes dalece přerůstá do oblastí bio-informatiky a evoluční genetiky. Dokument posunuje vnímání Mendela v povědomí veřejnosti tímto směrem a poukazuje na jeho narůstající aktuálnost".

Dokument o nejslavnějším rodáku z Poodří je možné zhlédnout na stránkách České televize.12.9.2010

Výstava Malíř Kravařska - František Kledenský

Muzeum Novojičínska, p.o. a Comenius Fulnek o. s. Vás zvou na Vernisáž výstavy Malíř Kravařska - František Kledenský v pátek 17. září 2010 od 17.00 hodin v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Výstava potrvá do 14. listopadu 2010.


František Kledenský
se narodil ve fulnecké soukenické rodině Františka a Magdaleny Kledenských v roce 1766. Do dějin Kravařska se zapsal jako pilný malíř - vedutista. Ve svých početných kresbách zachytil řadu měst, vesnic, objektů a národopisných událostí regionu, které se staly hlavní součástí rozsáhlé rukopisné kroniky fulneckého měšťana Felixe G. Jaschkeho. František Kledenský se stal autorem, jehož práce jsou dodnes jedinečným svědectvím o životě Kravařska v první třetině 19.
století. Jeho dílo je využíváno nejen historiky, etnografy a vlastivědnými pracovníky, ale také pracovníky památkové péče vzhledem k maximální přesnosti detailů historických objektů. Kromě početných reprodukcí v regionálních časopisech (rovněž v POODŘÍ) se originální díla Františka Kledenského dnes nacházejí ve sbírkách Muzea Novojičínska, Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně a Státního okresního archivu v Novém Jičíně.30.8.2010

Slavnosti růží

První zářijový víkend bude již tradičně na zámku v Kuníně náležet Slavnostem růží, nazvaným Růže pro paní hraběnku. Jsou věnovány nejvýznamnější majitelce zámku Marii Walburze z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené Harrach-Hohenems. Ta na zámku v Kuníně na přelomu 18. a 19. století založila jeden z nejproslulejších vzdělávacích ústavů tehdejšího Rakouska a mezi stovkami žáků vychovala rovněž budoucího Otce národa a velkého českého historika Františka Palackého, který později stál u zrodu moderního českého národa. Žena, které ve své době neřekl nikdo jinak než "naše dobrá hraběnka", milovala růže. Byla královnou květin údajně posedlá natolik, že v každém pokoji měla až 100 váz s růžemi.

Květiny zámku věnují pěstitelé a zahradníci z celého okolí, aranžmá květin v zámeckých pokojích se pro letošní rok ujala floristka Michaela Kamasová. Tradičně platí, že návštěvník, který přinese v tyto dny růži a věnuje ji paní hraběnce, bude mít vstup do zámku zdarma. Prohlídka zámku bude obohacena rovněž o vystoupení mladých hudebníků a interpretů barokní hudby.

Slavnosti se konají v sobotu a v neděli 4. a 5. září. Zámek je otevřen od 9.00 do 17.00 hodin.

Správa Zámku Kunín
742 53 Kunín 1
tel: 556 749 420
http://zamek.kunin.cz10.8.2010

Vodní mlýn Wesselsky

O obnově vodního mlýna v Loučkách (součást Oder) manželi Královými jsme v POODŘÍ psali již vícekrát. Práce postoupily dále a v mlýně je možno se již i ubytovat a strávit příjemné chvíle v atraktivním prostředí. Doporučujeme navštívit uvedené webové stránky, kde se dozvíte řadu zajímavostí: www.vodnimlyn.cz.28.7.2010

Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří?

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je velký nápadný hmyz, který je široké veřejnosti znám nejen díky svému bizarnímu vzhledu, ale také díky své dravosti a zajímavému způsobu života. Dospělá kudlanka dosahuje velikosti do 8 cm a je obvykle světlezeleně, žlutě nebo hnědobéžově zbarvená. Samečci jsou menší, štíhlejší a jsou schopni letu, i když poměrně neobratného. Samičky také dovedou létat, ale jen brzy po dosažení dospělosti. Poté jim zbytní zadeček a po zbytek života se již nedovedou vznést. Pro lov kořisti mají kudlanky upravený přední pár končetin, který umožňuje stisknout a přidržet kořist. Podle uložení předních nohou při číhání na kořist kudlanka dostala i své druhové jméno "nábožná", protože připomíná sepnuté ruce při křesťanské modlitbě.

Způsob lovu je založený na detekci pohybu kořisti. Pokud se kořist nehýbe, kudlanka ji nezaregistruje. Na jakýkoliv pohyb v okolí však lovící kudlanka reaguje otočením trojúhelníkovité hlavy ve směru pohybu a pokud je kořist přiměřeně velká a dostatečně blízko, následuje prudký výpad. Sevřenou kořist pak kudlanka zaživa požírá. Při lovu se kudlanky příliš nezabývají zjišťováním, co přesně loví - podstatný je pouze odhad velikosti. A tak se kořistí kudlanek nestávají jen zástupci různého hmyzu a pavouků, ale občas padne za oběť i jiná drobnější kudlanka.

Velmi specifické je rozmnožování kudlanek, které je rovněž spojeno s kanibalismem. Během páření obvykle (ale ne vždy) samička kudlanky nábožné napadne svého partnera, který je s ní v té chvíli spojený a sedí ji na zádech, a začne jej od hlavy požírat až jej nakonec pozře prakticky celého. U některých cizích druhů kudlanek je pozření samce nezbytné pro dokončení kopulace, protože v hlavě samečka se nachází zvláštní žláza produkující látku (hormon) inhibující kopulaci. Teprve po sežrání hlavy partnera může být kopulace dokončena. U jiných druhů kudlanek však k požírání samců nedochází vůbec, nebo jen příležitostně, jako u naší kudlanky nábožné.

Z hlediska životních potřeb je kudlanka nábožná teplomilný hmyz, který vyhledává zejména prosluněné stráně s vyšší bylinnou vegetací. Před padesáti a více lety byly kudlanky v České republice vzácné a vyskytovaly se jen v jihovýchodní části republiky. Přibližně před dvaceti lety však bylo zaznamenáno intenzivní šíření kudlanky do nových oblastí, které se v posledních deseti letech ještě urychlilo. Důvod šíření je zřejmý - souvisí s oteplováním středoevropského klimatu. Kromě přímého šíření, bývají kudlanky občas pasivně zavlékány dopravou, zejména železniční, a zvyšující se teploty umožňují přežití a rozmnožení takto zavlečených kudlanek i v oblastech, ve kterých to dříve nebylo z klimatických důvodů možné. V současnosti máme řadu pozorování o výskytu a rozmnožování kudlanek i v nadmořských výškách nad 600 m.

Na Moravě se kudlanky šíří zejména severním směrem a postupně osídlily Olomouc, Hranice na Moravě a dále se areál výskytu každoročně posouvá Moravskou branou směrem na sever. Z Moravskoslezského kraje zatím existuje pouze několik jednotlivých údajů z posledních ca 5 let, např. z Metylovic a Nošovic na Frýdeckomístecku, Straníku na Novojičínsku nebo z Fulneku na Odersku. Je ale očividné, že kudlanky postupně dobývají severní část Moravy a doba, kdy se objeví v Poodří nebo i přímo v Ostravě je jen otázkou času.

Až se budete v létě nebo na podzim toulat pooderskými loukami, mějte oči na stopkách. Třeba se Vám podaří objevit tento klenot naší fauny a stát se tak prvními pozorovateli v Poodří! Nezapomínejte ale, že se jedná o hmyz chráněný zákonem, který nesmí být usmrcován ani nikam přemísťován. Fotografie jako důkaz výskytu v Poodří plně postačí...

Petr Kočárek (text a foto)


Zeleně zbarvená samička kudlanky nábožné z okolí obce Žitková v CHKO Bílé Karpaty.    Hnědě zbarvená samička kudlanky nábožné z okolí obce Strání v CHKO Bílé Karpaty.    V suché trávě působí kudlanky velmi nenápadně. Hnědě zbarvená samice z Pánova u Hodonína.

Kanibalismus je u kudlanky nábožné běžným jevem. Samice ulovila a požírá jinou samici. CHKO Pálava.    Kudlanka nábožná - samice z okolí Lanžhota.   

21.7.2010

Hrabětické slavnosti

V sobotu 17. července 2010 se v malé obci Hrabětice (součást Jeseníku nad Odrou) konaly Hrabětické slavnosti. Byly vyvrcholením několikaleté snahy místních obyvatel k zvelebení své obce. Vše započalo obnovou Hrabětického chodníku v r. 2006 - historické cesty do Jeseníku nad Odrou. Kolem cesty, dnes spíše chodníku pro pěší, byla založena oboustranná alej. V dalších letech bylo vytvořeno přírodní centrum obce - byl vystavěn srub, založen sad ovocných dřevin, vysazeny další aleje kolem obnovených cest směrem do Vražného a mnohé další. Během slavností byl odhalen pamětní kámen Hrabětickému chodníku (GPS: 49°36´23.026"N, 17°53´7.815"E) a v prodeji byla i nová pohlednice.Organizátorům - osadnímu výboru, členům mysliveckého sdružení Hubert z Jeseníku n. O. i obyvatelům Hrabětic - blahopřejeme!


       

19.7.2010

Památník obce Harty

V neděli 11. 7. 2010 bylo slavnostně otevřeno cyklozastavení na cyklistické trase mezi Petřvaldíkem a Albrechtičkami (asfaltová cesta). Součástí je informační tabule o zaniklé obci Harty a pamětní deska. Obec zanikla kvůli výstavbě letiště v Mošnově.

Zastavení se nachází v prostoru vjezdu do areálu motokár v místě, kde je výhled na lokalitu, kde se nacházely Harty.

Zastavení vybudovala obec Petřvald s finančním příspěním Místní akční skupiny Regionu Poodří v rámci Strategického plánu Leader - "Poodří plné příležitostí".

Tématické číslo časopisu POODŘÍ 2/2008 bylo věnováno této obci - je k dispozici v sekci Ke stažení.


       

9.7.2010

Vlastivědný zpravodaj Oderské vrchy

Nové číslo zpravodaje (1-2/2010), který vydává Vlastivědný kroužek Oderských vrchů ve Spálově, přináší kromě řady příspěvků ze Spálovska i několik textů věnovaných historii a památkám ve Fulneku.

Obsah čísla:
Fulnek - dějinný přehled "Perly Kravařska" (J. Pavlíček)
Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku (P. A. Dohnálek)
Oltář z kostela sv. Jana Křtitele v Lipné (A. Ondřej)
Kronika vandalismu neboli svědectví doby (A. Ondřej)
Vzpomínky válečného zajatce Františka Biskupa, malorolníka a radního
Jak plavali kapři ze Spálova do Vídně (R. Rambousek)
K článku o pile ve Spálově z 10. 6. 2009 v Oderských vrších (R. Rambousek)
Životem na dědině aneb K smíchu i k pláči (R. Mik)
Počasí v oblasti Oderských vrchů v roce 2009 (J. Vlček)
Rodopisná kronika a Záznamy Znak města Fulneku14.6.2010

Dokumentární film
Poodří - mokřady mezinárodního významu České republiky

Film výpravným způsobem nahlíží do pestrého života mokřadních ekosystémů chráněné krajinné oblasti Poodří Film na DVD v délce 39 min. vyrobilo studio NATURA - TV (režie Enrico Gombala) ve spolupráci se Správou CHKO Poodří. Je součástí dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti životního prostředí.3.6.2010

Botanická exkurze v Klokočově
Český svaz ochránců přírody z Oder

Pokud nebude tuto neděli pršet, uskuteční se botanická exkurze na vstavačové louce v Klokočově u Vítkova za účasti botaničky - paní RNDr. Heleny Štursové z Kopřivnice.

Pokud máte o exkurzi zájem, dostavte se 6. 6. 2010 v 10.10 hod. do Klokočova u Vítkova ke kostelu. Odtud se pěšky vydáme cca 2 km daleko k louce s výskytem prstnatce májového. Je nutno se patřičně obout a obléci. Návrat je plánován po 14. hodině.


27.5.2010

Bludný balvan v Polance nad Odrou je opět kompletní

V POODŘÍ č. 4/2007 byl uveřejněn příspěvek Martina Hanáčka o bludných balvanech v Poodří. Největších z nich je balvan v Polance nad Odrou, který se při vyzvedávání z pískovny v r. 1962 rozpadl na dvě poloviny a každá pak byla umístěna jinde - jedna na místním hřbitově a druhá nejprve u obecního úřadu a pak u kostela sv. Anny v Polance nad Odrou.

V současné době probíhají práce na obnově parku Václava Nelhýbla pod kostelem sv. Anny. Zároveň s vegetačními úpravami zajistil polanský úřad přemístění poloviny balvanu ze hřbitova do parku.

Bludný balvan je tak opět po desítkách let kompletní. Vynikne tak jeho mohutnost a Polanka má novou zajímavost.


Dnes již historická foto poloviny balvanu na hřbitově.    Druhá polovina byla umístěna v posledních letech v parku u kostela.    Současný stav - horní polovinu tvoří kus ze hřbitova. Balvan bude opatřen informační tabulkou.

11.5.2010

Otevírání Poodří

Otevírání Poodří proběhne u příležitostí Evropského Dne parků v sobotu 15. 5. 2010 v Bartošovicích. Součástí je tradiční Pooderské koštování a řada doprovodných akcí v průběhu celého dne.

Více viz pozvánka.


Otevírání Poodří

4.5.2010

Zámek Kunín - jak Harrachové ke znaku přišli

Do dávného středověku ale i do období baroka se v sobotu 8. května 2010 přenese barokní zámek Kunín. Další pokračování rekonstrukcí dávných bitev v zámeckém parku tentokráte bude vyprávět příběh obléhání města Crema roku 1160 císařem Fridrichem Barbarossou (Rudovousem) a starodávnou legendu, jak majitelé zámku hrabata z Harrachu přišli ke svému znaku - třem pštrosím pérům vetknutým do zlatého jablka. Ty jsou k vidění dodnes na zahradním průčelí zámku. V programu, který začíná od 13. 00 hodin vystoupí na 150 účinkujících, šermířů, jezdců na koních, tanečníků a kejklířů. Od 15. 00 hodin nachystán rytířský turnaj, od 16. 00 hodin samotná bitva a od 19. 00 hodiny koncerty hudby.

Bitvy samotné se zúčastní Svobodní sedláci, Keltik, Viator, Vargar, Argyll, Argyll, Corvus Arma, Havrani z Bratislavy, Slichovci, Draco Flameus, husarská akademie 11. Szekelského Husarský hraničářský jízdní pluk a další ... Dále se mohou diváci těšit na taneční vystoupení skupin Mimi Fortune, LES ENFANTS PERDUS a Solutus, šermířská vystoupení v podání Svobodného sedláka Siby, Lotrpánů hradu Kastalotr, Solutus a ohňovou show skupin Martany a Solutus. K poslechu budou v zámeckém parku hrát irské kapely Fiannan a Haka Muggies.

Mezi 21.00 a 22.00 hodinou se znovu po roce uskuteční naprosto ojedinělá možnost noční procházky zámkem, ponořeného do pološera a stínů a to zcela bez průvodců. Vloni tuto možnost navštívit zámek využila za pouhou hodinu na 600 návštěvníků…

Od 19. 00 hodin se samotný zámek přenese do období baroka. Ve Velkém sále je pro milovníky staré hudby nachystána hudební lahůdka: zahajovací koncert ojedinělé řady koncertů barokní hudby, pocházející z hudební sbírky významného česko-rakouského rodu hrabat z Harrachu, z doby, kdy členové rodu zastávali úřady neapolského místokrále, místodržitele rakouského Nizozemí či nejvyššího českého kancléře, v dobách, kdy slavný Johann Lucas von Hildebrandt budoval pro rodinu barokní zámek v Kuníně... (více viz Harrachovská hudba na zámku v Kuníně v příloze).

Vstupné do parku:
Děti do 6 let zdarma, ostatní 30 Kč. Děti od 6 do 15 let pokud přinesou namalavoný obrázek erbu rodiny Harrachů mají vstup zdarma.28.4.2010

XVII. ročník cyklo-turistické akce "Bílý kámen"

XVII. ročník cyklo-turistické akce "Bílý kámen" se uskuteční 1. května 2010. Umožní nejen cyklistům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá.

Bližší viz: http://www.akcebilykamen.cz/


21.4.2010

Festival POODŘÍ Františka Lýska

Festival zahajuje svůj 7. ročník v pátek 23. dubna 2010 v Proskovicích, pokračuje tamtéž v sobotu a pak se jako vždy přesouvá do Staré Vsi nad Ondřejnicí a Jistebníku.

Více viz program festivalu v přílohách.


        

15.4.2010

Zámek Kunín - Co se jinak o zámku nedozvíte

Zámky vždy v sobě ukrývají řadu tajemství a cenností, které zůstávají během prohlídek zámku nepovšimnuty a nejsou průvodci vůbec zmiňovány. Na návštěvníky z portrétů shlížejí obličeje šlechticů, jejichž životní osudy jsou vždy mimořádně zajímavé a mnohdy i napínavé, na jejich vyprávění jen nezbývá během běžné prohlídky prostě čas... Rozkrývání osudu lidí a předmětů věnují na zámku v Kuníně, který je doslova přeplněn původními sbírkami a navíc je znám svou příkladnou spoluprací s rodinami bývalých vlastníků zámku, velkou pozornost. Na zámku je proto vždy o čem dlouze a zajímavě vyprávět.

Prohlídka zámku vedená kastelánem vždy slibuje, že se návštěvník dozví něco nového, zajímavého, co se jindy běžně nedozví. Zvídavý návštěvník se může ptát prakticky na vše... Specielní prohlídky zámku pro milovníky památek a historie správa zámku připravila k Mezinárodnímu dni památek na neděli 18. dubna.

První prohlídka se uskuteční od 10.00 do 12.00 hodin a druhá od 14.00 do 16.00 hodin. Vstupné do zámku zůstává v tento den nezměněno, platí i pro specielní prohlídky zámku.

http://www.zamek.kunin.cz8.4.2010

Stopami Jistebnických zpěváčků k jejich osmdesátiletí
Pochod 17. dubna 2010 na zahájení 7. ročníku Festivalu "Poodří Františka Lýska" 2010

Pochod má trasu Proskovice - Stará Ves nad Ondřejnicí - Jistebník a jeho středobodem je Náves Jistebnických zpěváčků se sousoším sbormistra a sboru.
Odkud a kdy se vychází?
- 9.30 hod. z Proskovic - cyklistickou stezkou a dál směr louky k Ondřejnici a Lubině. Přes Košatku, oderský most, dál směr jistebnické rybníky a jistebnická škola (6 km)
- 9.30 hod. ze Staré Vsi n. O. - po cestě směrem na Košatku, jistebnické rybníky a jistebnickou školu (5 km)
- 10.15 hod. z Jistebníku - po setkání s příchozími směr Polanka, Proskovice, louky u Ondřejnice a Lubiny, směr Košatka a Jistebník (15 km)
…a bude se i zpívat. Kdo projde celý úsek 15 km, bude oceněn sladkou odměnou.
Zastávky na možné občerstvení: restaurace Oáza v Jistebníku, restaurace U Psoty v Proskovicích, restaurace Odra v Košatce

Dnes, kdy české dětské pěvecké sbory slaví úspěchy doma a v zahraničí nás reprezentují na soutěžích a festivalech, nelze zapomínat na to, že současné renesance dětského sborově pěveckého umění by nebylo bez historického odkazu Jistebnických zpěváčků. Pro ně začali skladatelé psát původní repertoár, zatímco předtím existovaly skladby jen pro ženské a mužské sbory, sbor během devíti let zpíval také v Ostravě, Brně, Praze (i na Hradě), ve Vídni, natočil film melodie Beskyd aj.

Jistebnické zpěváčky (1. 9. 1929 - 6. 10. 1938) založil a řídil František Lýsek. V knize "Život s dětským zpěvem" o tom sám sbormistr píše (kráceno):

Jistebničtí zpěváčci
Jistebnickým ve svých pamětech věnuji nejvřelejší vzpomínky ... Nebylo nad jistebnické, trpělivé, učenlivé a obětavé děti. (...) Jistebník. Nastoupil jsem místo 1. září 1929. Budovalo se tu vše od základu. Škola, společenský život, česká menšina, odbor Matice Opavské, Sokol. A nyní přibyl - dětský pěvecký sbor. Dostal jsem zpěv v 1. a 2. třídě, jinde ani nebyl. Učil jsem v hospůdce U Matějů, venkovský sál. Tam jsme poprvé zpívali. Tam nad Vltavou a lašskou Zelení hájové. Cožpak jsem si kdy myslel, že já budu dirigentem, sbormistrem?…To byly všechno i v Ostravě účely školské. Zpěv se probouzel v dítěti v údobí, kdy jeho mozková kůra je nejplastičtější, kdy nejvíce přijímá podněty a pro genezi čili výchovu charakteru člověka je nejcennější.

Děti docházely do školy ze dvanácti okolních obcí
Z největší části jezdívaly vlakem k Polance a ke Studénce, ale v obou případech čekávaly na vlak od třinácti do patnácti hodin. Rozhodl jsem se, že jednou do týdne je budu učit sborově zpívat. Ředitel školy souhlasil. Tak byl dán základ Jistebnickým zpěváčkům. Když však přišly pěvecké úspěchy a obce, odkud děti dojížděly, se dožadovaly koncertu sboru, začaly první srážky. (...) V práci se sborem, tak nepopulární, tak osamocené, bylo sebezapření.( ...) Sysifovská práce: ve třetí a čtvrté třídě není vůbec zpěv, ani hodina. Všechny okolní národy ho mají ve všech třídách národní školy, jen národ Smetanův ne. Ale děti se vrátily po prázdninách a s nimi přišly do sboru i děti z okolí, chtěly zpívat s nimi. Sbor sílí, úspěch roste. Zájezdy do okolních vesnic. Ve sboru dospělých obstarávali všední záležitosti zpěváci sami, svou práci obhajovali také sami. Starost sbormistra byla jediná: dokonale vést sbor. Ale zde, u dětí? Všechno do nejmenších podrobností, od dopisu o provedení zájezdu po dokončení veřejného vystoupení, to je záležitost a starost jen sbormistrova ... O korespondenci, jež se rozrostla, riziku práce, odpovědnosti umělecké jak na veřejných koncertech, tak v rozhlase, nikdo o ní neví Zájezdy prý porušují zřetel k harmonické výchově! Ale umění se musí vidět a slyšet, v tom je přece jeho poslání.

Moji Jistebničtí zpěváčci byli prvním vícehlasým dětským sborem
Rozhlasové pořady měly průkopnický ohlas. Po četných sporech a srážkách a přímé obžalobě na ministerstvu, že děti o pěveckých zkouškách zavírám ve škole, jsem byl předvolán přímo k dr. Müllerovi, který mi oznámil, že naše škola dostane dekret, jímž sbor bude potvrzen jako zájmový pěvecký kroužek od roku 1933. Neboť přes protesty učitelů, avšak po poctivém prozkoumání dané situace, sbor je vzorový, vykonal více, než mohl vykonat nějaký příkaz ministerstva. Vždyť na 329 učitelů po poslechu Jistebnických v rozhlase ohlásilo, že si podobný dětský sbor sestaví také. Měli jsme pak v Jistebníku radost."


Jistebničtí zpěváčci a sbormistr František Lýsek 7. března 1931 v Ostravě po prvním vysílání v rozhlasovém studiu.


1.4.2010

Zoologická bibliografie Poodří

Citace zoologických prací věnovaných Poodří najdete v sekci Ke stažení zde.


26.3.2010

Bibliografie Poodří - botanika, mykologie, lesnictví, ovocnářství

Užitečnou pomůckou pro zájemce o Poodří je přehled literatury - bibliografie. Přinášíme její první část věnovanou flóře a mykologii. V budoucnu bude doplněna o neživou přírodu, zoologii a historickou část a snad i o literaturu v němčině.

Najdete ji ve formátu pdf zde.


10.3.2010

Vlastivědný sborník Novojičínska

Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 59/2009 přináší řadu zajímavých příspěvků týkajících se i Poodří.

Obsah ve formátu pdf.

Pohádky s vůní luk a lesů

25.2.2010

Pohádky s vůní luk a lesů

Literární tvorba Štěpána Neuwirtha z Polanky nad Odrou se rozrostla o další, již třináctou knížku. Tentokrát jsou to pohádky pro menší děti a jak je pro autora charakteristické je místem jejich děje příroda.

Knížku dvanácti pohádek zdařile ilustroval Adolf Dudek.

Pohádky s vůní luk a lesů

22.2.2010

Chráněná příroda Oderska

Ve Vlastivědné příloze Oderského zpravodaje vyšel rozsáhlý příspěvek Ing. Petra Lelka z Městského úřadu v Odrách o chráněných územích a památných stromech na Odersku.

Ve formátu pdf si jej můžete stáhnout zde.


19.2.2010

Věra Koutecká a Ludvík Kunc: Odropění

Ve čtvrtek 18. února 2010 proběhl v Ostravském muzeu slavnostní křest nové knihy z dílny Věry Koutecké a Ludvíka Kunce - tentokrát věnované Odře - s názevm Odropění.

V počátečních kapitolách čtenáři zjistí, jak je možné, že na hranici ostravské aglomerace přežila do dnešních dnů nezkrocená divoká řeka a dále text už opěvuje krásu přírody lužní krajiny v Poodří. Potřeba její ochrany se ale vine jako režná nit celou publikací.

Poetické texty Věry Koutecké doplněné ilustracemi "malíře Poodří" Ludvíka Kunce jsou vyznáním obou autorů ke krajině, řece.

Odropění

5.2.2010

Kronika Libavska

V inzerci titulů za rok 2009 jsme opomenuli sdělit, že vyšlo druhé doplněné vydání knihy Jindřicha Machaly Kronika Libavska.

Ptejte se například v informačních centrech – já jsem ho koupil v IC ve Vítkově za 242 Kč.

Kronika Libavska

29.1.2010

Brožura Krajové odrůdy ovoce v Poodří

V brožurce jsou shrnuty základní informace o starých odrůdách ovoce v Poodří - především jabloní a hrušní. Snahou autorů bylo přispět alespoň malým dílem k jejich zachování.

Brožurku vydali v r. 2006 ZO ČSOP Jeseník nad Odrou – Pozemkový spolek Domov a Společnost přátel Poodří.

Brožurku ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.