Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Představení časopisu

Časopis POODŘÍ vychází pravidelně od roku 1998 (v r. 1997 vyšlo nulté číslo) a jde o regionální vlastivědné periodikum. Územně je jeho rozsah vztažen k Poodří, tedy ke krajině kolem řeky Odry od pramene po hranici s Polskem. Co se týče šířky území pak jsou to především obce, jejichž katastrem protéká řeka Odra. Do územního vymezení časopisu není zahrnuto město Ostrava (pouze městské obvody Proskovice, Polanka nad Odrou a Stará Bělá). Důvodem je jeho odlišný charakter města od převažujícího ostatního venkovského prostředí.

V POODŘÍ najdou čtenáři informace o přírodně zajímavých místech, jsou zde příspěvky kulturně-historické povahy, medailonky význačných rodáků a osobností, texty o památkách, tipech na výlety, dočtou se o nových publikacích, nechybí pověsti a mnoho dalšího.

Časopis je určen běžným čtenářům, nejde o úzce specializované periodikum. Své si v něm najdou všichni zájemci o Poodří, členové zájmových sdružení, návštěvníci a turisté, učitelé vlastivědy.

POODŘÍ ve formátu A4 vychází nepravidelně ve čtyřech číslech v roce (vždy dvě čísla najednou). Časopis je černobílý
(s barevnou přílohou), rozsah se pohybuje mezi 64-80 stranami.


Vydavatel

Vydavatelem je občanské sdružení Společnost přátel Poodří ve spolupráci se ZO Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Regionem Poodří, Správou CHKO Poodří.

Adresa redakce
Společnost přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, e-mail: radim.jarosek@volny.cz
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: MK ČR E 12812. ISSN 1803-2338

Veškerá práva včetně práva reprodukce jsou vyhrazena.

Redakční rada
Ing. Radim Jarošek, Ing. Alena Malíková, MVDr. Kateřina Křenková, Mgr. Ivan Bartoš, Lumír Kuchařík, Ing. Petr Lelek,
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D., Jiří Zelený.


Informace pro autory

Texty přijímáme na adrese redakce v tiskové (i čitelný rukopis) i v elektronické podobě - formáty .doc, .rtf. Text bez formátování (nepoužívat ENTER na konci řádků), typ a velikost písma jsou libovolné.

Rozsah příspěvku - dle domluvy.

Obrazové materiály (s uvedením autora a popiskem) v elektronické nebo "papírové" podobě, včetně dia. Obrázky lze zaslat i v elektronické podobě, musí však odpovídat požadavkům reprodukce (rozlišení 300 dpi při daném formátu).

Termín uzávěrek - není stanoven, příspěvky je možno zasílat průběžně.