Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

EDICE POODŘÍ


Pramen řeky Odry

Koncem roku 2015 vydala Společnost přátel Poodří v Edici Poodří k 300letému výročí prvního literárního popisu pramene K. F. Schertzem publikaci "Pramen řeky Odry". Knížka má 110 stran a texty jsou doprovázeny množstvím map a fotografií.

Autoři jsou Jiří Glonek, Petr Dobeš a Jan Losík.

Cena knihy je 70 Kč (plus 30 Kč poštovné a balné).

ISBN 978-80-906338-0-3

Vyprodáno.Pazderna


Román Štěpána Neuwirtha – Pazderna

Román vznikl na základě zápisků autorova otce, lze ho tedy považovat za autobiografii jeho rodiny. Přepracovaná verze románu, k níž autor přistoupil na základě podnětu čtenářů a přátel v roce 2014, je typickým vesnickým románem, jehož děj se odehrává v prostředí Polanky nad Odrou od počátku dvacátého století až do konce druhé světové války.

Čtenář může srovnávat tehdejší životní standard převažující části obyvatelstva a jeho životní styl se standardem a životním stylem v začátku století jedenadvacátého. Jeden z recenzentů konstatoval: "Při čtení textu jsem si uvědomil, k jakým ohromným změnám ve vývoji našeho státu došlo v krátké době pětačtyřiceti let."

Román je psán formou připomínající filmový střih. Jednotlivé epizody takto zpracované umožňují čtenáři procházet desítkami let, aniž by ho unavovaly dlouhým popisem. Hutný děj, který zpočátku plyne volněji, v závěru románu graduje.

Pokud si čtenář uvědomí, k čemu současný evoluční vývoj společnosti a planety Země spěje, má možnost zvážit, jak s touto poznanou realitou naložit.

Objednávky na adrese redakce: Společnost přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava, email: radim.jarosek@volny.cz


Cena vázané knihy je 250 Kč (plus poštovné).Pazderna


DVD POODŘÍ 1997 až 2012

Obsahuje všechna čísla časopisu v letech 1997 až 2012, dále souhrnný obsah a místopisný a jmenný rejstřík.

Objednávky: radim.jarosek@volny.czCena: 60 Kč (včetně poštovného a balného)

DVD POODŘÍ 1997-2012


Pověsti starobělské farnosti
Lukáš Klega


Čtenáři v knížce o rozsahu 40 stran najdou pověsti ze Staré Bělé, Nové Bělé, Mitrovic, Krmelína a také po jedné z Výškovic a Proskovic.
Brožura je v prodeji v Městském informačním centru v Ostravě, prodejně Academie v Ostravě, k dispozici je i na Úřadě městského obvodu Stará Bělá nebo je možné si ji objednat k zaslání poštou na emailu radim.jarosek@volny.cz.

Obsah v pdf.

Cena: 40 Kč

Pověsti starobělské farnosti


Krajové odrůdy ovoce v Poodří

24stránková brožurka formátu A5 seznamuje čtenáře s některými krajovými odrůdami ovoce(jabloněmi a hrušněmi), stručně s historií ovocnářství v Poodří a jsou zde recepty a kontakty.

Cena: zdarma (za poštovné)

Krajové odrůdy ovoce v Poodří


Dům pro Poodří. Stavební kultura v krajině Poodří
Kateřina Buschová, Pierre Busch


Publikace je určena všem zájemcům o architektonická řešení především rodinných domů. Brožura poskytuje přehled základních typů domů a zabývá se řešením integrace domu do krajiny. Text v rozsahu 92 stran doplňuje množství barevných fotografií, plánků a ilustrací.

Cena: 50 Kč

Dům pro Poodří


Současné výsledky výzkumů v chráněné krajinné oblasti Poodří
Šárka Neuschlová (ed.)


V brožované knize jsou shrnuty dosavadní přírodovědné výzkumy a čtenáři zde najdou 25 příspěvků širokého autorského kolektivu, který tvořili odborníci řady specializací. Publikace je doplněna 64 barevnými fotografiemi, grafy a tabulkami.

Cena: 70 Kč

Současné výsledky výzkumů v chráněné krajinné oblasti Poodří


Za hmyzem poderských luk
Petr Kočárek


drobná brožurka o zástupcích hmyzu vázaných na aluviální louky v nivě Odry.

Vyprodáno.

Za hmyzem poderských luk


Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá
Jiří Glonek


kniha o bývalých obcích VÚ Libavá, obsahuje historický úvod a bohatou dobovou fotodokumentaci členěnou podle jednotlivých obcí. Publikace má 293 stran.

Vyprodáno.

Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá


Opomíjené klenoty
Bořivoj Teichmann


V publikaci jsou shrnuty výsledky práce na dokumentaci drobných sakrálních staveb v Poodří. Celkem bylo zdokumentováno 223 křížů, božích muk a kapliček. Publikace má dvě stě stran s desítkami černobílých fotografií.

Vyprodáno.

Opomíjené klenoty
Objednávky: Společnost přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, e-mail: radim.jarosek@volny.cz


K cenám se připočítává balné a poštovné ve výši 15-40 Kč podle hmotnosti.