Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2021


Pěnovce na území CHKO Poodří

Daniel Kletenský

Tři desetiletí soustavného sčítání ptactva na rybnících v CHKO Poodří (1992–2021)

Karel Pavelka

Pískovna a hliniště Kunín – geologická stavba

Daniel Kletenský

Bývalé hliniště a pískovna v Kuníně

Radim Jarošek

Pustějov a Poodří prvních zemědělců

Aleš a Radka Knápek

Karlshof, Karlův dvůr, Karlov.

Radim Jarošek

Nešťastné a výjimečné události na Libavsku v dobových novinách (1850–1945), 4. část

Jana Krejčová

Rok 1938 na Odersku

Lucie Nováková Kučerová

Konec staletého příběhu
Vysídlení německých obyvatel Oderska

Jan Cibulka

Zvon sv. Josefa v Loučkách

Jan Skalka

Od Knoppova kříže ke společně vytvářené krajině

Radim Jarošek

Příležitostné zlaté a stříbrné medaile věnované 30. výročí vyhlášení CHKO Poodří

Vítězslav Vilímek

Spálovský mlýn – trvalá fascinace nebo…?

Karel Sýkora

Louka ve Vlkovém

Miloslav Chytil

Pověsti z Oderských vrchů Josefa Ullricha
II. Duchové z pazderny a jiné horory

Překlad Marek Bohuš

Drahomír Kondělka, významný ornitolog v Poodří
K 90. výročí jeho narození

Jiří J. Hudeček

S Rudolfem Jarnotem

Alena Malíková

Činnost Regionu Poodří ve 2. pololetí roku 2021

Kateřina Křenková

Počasí druhého pololetí roku 2021

Petr Dobeš

Titulní strana čísla 2/2021