Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2021


Za vážkami CHKO Poodří

Ondřej Klupa & Zbyněk Sovík

Jasoň dymnivkový, klenot mezi motýly regionu Oderska

Tomáš Kuras

Geomorfologický význam zvýšených průtoků a rozlivů v říční krajině

Jan Hradecký

Rozlivy a hmyz

Petr Kočárek, Aleš Dolný, Tomáš Kuras

Vliv rozlivů na několik vybraných druhů ryb

Bohumír Lojkásek

Záplavy v CHKO Poodří a avifauna

Karel Pavelka, Emil Morav, Patrik Molitor

Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

Zdeňka Hrdá

Johnův lom - Jestřabí u Fulneku

Helena Gilíková, Tomáš Lehotský

Namibijské děti v Bartošovicích

Kateřina Mildnerová

O spolku Guttemplerů v Butovicích po 1. světové válce
(z kroniky Butovic)

Překlad Ludvík Kudla

Dřívější most přes Odru u bývalého Karlova dvora u Hladkých Životic

Radim Jarošek

Nešťastné a výjimečné události na Libavsku v dobových novinách (1850-1945), 3.část

Jana Krejčová

425 let kostela sv. Jana Křtitele ve Smilově a osudy P. Wilhelma Jakela

Jana Krejčová

De Fontis Oderae

Jan Jeniš, Marek Bohuš

Hraběnka MArie Walburga prosazuje na svém panství očkování proti neštovicím

Překlad Květa Míčková

Průvodce po moravském břehu Odry mezi Výškovicemi a Zábřehem

Petr Lexa Přendík

Alena Polášková píše o staré(m) Libhošti

Petr Horák

Pověsti z Oderských vrchů Josefa Ullricha
I. O vodnících

Překlad Marek Bohuš

Mladí grafici v Poodří

Tereza Smetanová

Chalupa Pod Mateřídouškou ve Spálově

Miloslav Chytil

Bylinkové sirupy z Jeseníku nad Odrou

Martina Vrbová

Počasí prvního pololetí roku 2021

Petr Dobeš

Rozhledna v Blahutovicích

Martina Peterková

Ohlédnutí za historií chráněné krajinné oblasti Poodří

Zbyněk Sovík

Ludvík Kunc - Rozloučení

Věra Koutecká

Titulní strana čísla 1/2021