Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2020


Co se to s tím lesem děje?

Jiří Veska

Jmenuje se topol černý - znáte?

Jan Klečka

Nástupkyně "Staré jedle" v údolí Něčínského potoka
Místa k zamyšlení

Radim Jarošek

Úpravy čapích hnízd v Poodří

Patrik Molitor

Nešťastné a výjimečné události na Libavsku v dobových novinách (1850 - 1945), 1. část

Jana Krejčová

Osudy Františka Wiltsche z Oder

Květoslav Wiltsch

Bývalý lihovar a rafinerie lihu v Bartošovicích

Jan Šádek, Radim Jarošek

Via exulantis.
Práce na turistickém zpřístupnění cesty exulantů ze severní Moravy do lužického Herrnhutu

Jáchym Pantálek

Josef von Eichendorff na Libavé

Marek Bohuš

Květinová železná lávka v Odrách

Emil Mateiciuc

Zámek Nová Horka - památková obnova a zpřístupnění veřejnosti

Andrea Kožuszniková

Památná lípa J. A. Komenského ve Fulneku

Josef Pavlíček

Kamenné klenuté mostky v Butovicích

Ludvík Kudla

Květový med z Oderských vrchů
Od včelařského kroužku po rodinné včelaření

Vendula Jarošová

Květinové klenoty z Poodří

Michaela Pěčková Kamasová

Moje místo má svůj příběh...

Alena Lustigová

Kdyby tak Odra mohla vyprávět

Alena Lustigová

Liebisch 1938-1945 aneb Libhošť v třetí říši

Petr Horák

Počasí prvního pololetí roku 2020

Petr Dobeš

K nejstarším dějinám Výškovic

Petr Lexa Přendík

Nový kříž v Bernarticích nad Odrou

Ilona Stavinohová

Flascharův důl

Alena Zemanová

Titulní strana čísla 1/2020