Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2019


Obnova kulturní krajiny mezi obcemi Vražné a Jeseník nad Odrou

Petr Stupárek

Kde se vlastně rozkládají Oderské vrchy?

Petr Dobeš

Minulost rybníků na katastru Zábřehu nad Odrou

Petr Lexa Přendík

Revitalizace mlýnského náhonu v Proskovicích

Jitka Hyklová

Po druhé za synovcem Gregora Johanna Mendela - Dr. Aloisem Schindlerem

Pavel Kašpar st., Jiří Kucharz, Emil Mateiciuc

Adolf Tollich - nadlesní na fulneckém panství, vlastivědný pracovník a čestný občan Pohoře

Pavel Kašpar, st., Karel Gold

Obora u fulneckého zámku

Radim Jarošek, Josef Pavlíček

Italští uprchlíci na Libavsku (1915-1919)
K 100. výročí odchodu italských vystěhovalců z našeho území

Jana Krejčová

Moravské Kravařsko regionální produkt®

Sandra Genčiová

Oprava kříže manželů Sýkorových ve Staré Bělé

Michal Hořínek

Věž staroveského zámku zdobí nová báň

Michal Janošek

Odešla Šárka Neuschlová

Radim Jarošek

Brigádní generál Jaroslav Hrabovský z Petřvaldíku

Jaroslav Hrabovský, Radim Jarošek

Polní dálnice

Radim Jarošek

Z činnosti Regionu Poodří za 1. pololetí roku 2019

Kateřina Křenková

Počasí prvního pololetí roku 2019

Petr Dobeš

Mlýnský náhon Suchdol nad Odrou - Hladké Životice
Část v katastrálním území Hladké Životice

Radim Jarošek

Titulní strana čísla 1/2019