Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2018


Historický odznak vídeňského spolku "Oderquelle" (Pramen Odry)

Marek Bohuš

Les Roveň u Libhoště

Daniel Kletenský

Památný strom - Dub u Lesního mlýna

Eva Mračanská

Obnova stromořadí hlavatých vrb a výsadba vhodných stromů pomůže páchníkovi i krajině v Poodří

Marcela Klemensová

Bývalé dřevěné kryté most na Odře

Radim Jarošek

Pivovary v Poodří

Zbyněk Sovík

Nikodem Weidemann - zapomenutý olomoucký barokní sochař z Oder

Pavel Kašpar st., Karel Gold

Tragická smrt P. Emila Poštulky z Jestřabí v roce 1909

Jana Krejčová

Socha sv. Jana Nepomuckého v Polance nad Odrou je zpátky

Iveta Matulová

Oprava obecní kaple v Polance nad Odrou

Zdeňka Kloužková

Obnova památníku obětem Velké války 1914-1918

Radim Valošek

Moje místo

Ilona Stavinohová

Verše Růženy Forgačové ze Staré Bělé

Marek Forgač

Z činnosti Regionu Poodří ve II. pololetí roku 2018

Kateřina Křenková

Festival Poodří Františka Lýska slaví další půlkulatiny

Marie Matějová

Počasí druhého pololetí roku 2018

Petr Dobeš

Mlýnský náhon Suchdol nad Odrou - Hladké Životice
Část Suchdol nad Odrou - Křivý potok

Daniel Říčan

Příspěvek k historii kamenolomů u Jakubčovic nad Odrou a Heřmánek do počátku 50. let 20. století

Radim Jarošek

Titulní strana čísla 2/2018