Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2018


Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe aneb nekonečný příběh má další pokračování

Daniel Kletenský

Slezský norický kůň
Chov ve Františkově Dvoře v Klokočově a co mu předcházelo

Ivan Petrtýl, Jana Voráčková

Husí potok - ústí a pramen

Radim Jarošek

Zámecký park v Nové Horce a jeho zajímavé dřeviny

Eva Mračanská

Kněží zemřelí ve Staré Vodě

Jana Krejčová

Anton Schwirtlich, první učitel z Hynčic

Alois Schindler

Dr. med. Alois Schindler

Pavel Kašpar st.

Bývalé Místní národopisné muzeum v Butovicích

Ludvík Kudla

Obloukové mosty v Poodří

Michal Janošek, Jaroslav Král, Petr Lelek

Od Knoppova kříže k anonymnímu prostoru
Místo k zamyšlení

Radim Jarošek

Oprava kappličky sv. Floriána v Proskovicích

Marie Matějová

Označníky ve Staré Bělé

Karel Sýkora

Kniha C. F. Schertze Discursus juridicus zpět ve Spálově

Miloslav Chytil, Giuseppe Maiello

Hraniční kámen na Něčíně u Spálova (opět) ukraden

Radim Jarošek

Akce Ukliďme Odru aneb organizujme se (a chtějme od státu, aby konal)

Vladan Mácha

Soška Vodníčka Emila v Jistebníku

Danuše Lövyová

Poškozená socha sv. Jana Nepomuckého v Polance nad Odrou

Iveta Matulová

Z činnosti Regionu Poodří v 1. pololetí 2018

Kateřina Křenková

Počasí prvního pololetí roku 2018

Petr Dobeš

Ramsarská úmluva - 25. výročí Poodří

Libuše Vlasáková

Via exulantis - cesta exulantů vás vítá

Daniel Říčan

Ludvík Kunc
Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2017 za dlouhodobý přínos

Jiří Beneš

Ať nás přežijí

Štěpán Neuwirth

Titulní strana čísla 1/2018