Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2017


Kde se lépe dýchá aneb mé místo podruhé

Radim Jarošek

Říční dřevo ve vybraných úsecích Odry v CHKO Poodří

Tomáš Galia, Václav Škarpich

Jesenický pramen

Radim Jarošek, Ludmila Kocourková

Klimatické poměry Oderské brány

Petr Dobeš

Motýlí louky na dálnici po čtyřech letech

Radim Jarošek

Sochař Emil Zimmermann a oderská kašna císaře Josefa II.

Karel Gold, Pavel Kašpar st.

Stříbrná a Zlatá svatba v bývalé Oboře zámku ve Fulneku

Radim Jarošek

Ještě k poutnímu místu U dibu na Kelbelově kopci u Jerlochovic

Jana Krejčová

Kněží narození ve Staré Vodě

Jana Krejčová

Lesný mlýn u Bernartic nad Odrou za posledních majitelů

Jarmila Jakůbková, Radim Jarošek

Kamenné můstky v CHKO Poodří

Radim Jarošek

Osudy sousoší T. G. Masaryka a Antonína Švehly ve Staré Bělé

Radim Jarošek

Cesta k prameni Polančice
Helena Salichová a její rodné Kyjovice

Jaroslav Král

Příběh strojvedoucího Franze Butscheka

Bronislav Novosad

Muzea v Poodří

Radim Jarošek

Místní muzeum v Albrechtičkách

Miloslav Čegan

Výstavní expozice Moravského Kravařska

Kateřina Křenková

Obecní muzeum v Kuníně

Eva Rusková

Muzeum městyse Suchdol nad Odrou

Petr Bartošík

Muzeum Moravských bratří v Suchdolu nad Odrou

Kamila Jasaňová, Daniel Říčan

Muzeum Johanna Gregora Mendela - rodný dům

Vladimír Nippert

Muzeum Oderska

Adam Hubáček

Katovna - muzeum městského útrpného práva v Odrách

Miroslava Horáčková, Květoslav Wiltsch

Muzeum česko-německého porozumění v Odrách

Zdenek Mateiciuc

Muzeum mlýnských kamenů v Odrách

Petr Lelek

Zelené dědictví

Štěpán Neuwirth

Místa k zamyšlení
Břeh Odry

Radim Jarošek

Předávání štafety aneb ohlédnutí za 14. ročníkem Festivalu Poodří Františka Lýska

Marie Matějová

Z činnosti Regionu Poodří ve II, pololetí roku 2017

Kateřina Křenková

Počasí druhého pololetí roku 2017

Petr Dobeš

Titulní strana čísla 2/2017