Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2016


Čtvrtstoletí chráněné krajinné oblasti Poodří

Radim Jarošek

Kdo odmyká v Poodří jaro?

Věra Koutecká

Páchník hnědý v jižní části CHKO Poodří

Radim Jarošek

Muzejní činnost ve Studénce a Butovicích

Bronislav Novosad, Zuzana Brožová

Revitalizace zámeckého parku ve Studénce

Zdeněk Strnadel

Kamenná stéla v zámeckém parku ve Studénce

Radim Silber

Obnova poutního místa U dubu a Gödrichova kříže
u Jerlochovic

Radim Jarošek

Vojnovice (Kriegsdorf)

Jana Krejčová

Záznamy o počasí v letech 1924-1938 ve Slavkově u Lipníka, na Svatém Kopečku u Olomouce a ve Staré Vodě u Libavé

Jana Krejčová

Klášter U Boží prozřetelnosti v Blahutovicích

Cecilie Jana Heneberková

Zámek Nová Horka

Radek Polách, Jaroslav Zezulčík

Hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách a její obnova

Adam Hubáček

Ze starých časů

Helena Salichová

Z odkazu Františka Lýska aneb cesta k úspěchu proskovických zpěváčků

Kateřina Holaňová

Z činnosti Regionu Poodří za II. pololetí roku 2016

Kateřina Křenková

Projekt TAKME

Roman Štolfa, Jaromír Bůček, Josef Mlynář

Nové zvony v kostele sv. Martina v Tošovicích

Alena Buczková

Počasí druhého pololetí roku 2016

Petr Dobeš

Titulní strana čísla 2/2016