Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2016


Geologocké poměry okolí kopce Cihelňák u Kunína

Daniel Kletenský, Bronislav Novosad

Vegetace přírodní rezervace Přemyšov po dvaceti letech

Věra Koutecká

Ve stopách času... reportáž zcela realistická

Štěpán Neuwirth

Revitalizace Sedlnice

Radim Jarošek

Ryby revitalizované Bílovky v CHKO Poodří

Bohumír Lojkásek, Radim Jarošek

Ochrana mokřadů a stepí pozemkovými spolky

Lumír Kuchařík

Pramen řeky Odry - historie po roce 1947

Jan Jeniš

Prameniště Bezedná u Hůrky

Petr Dobeš

Jak se dělá divadlo v Poodří

Karel Franczyk

Velká Střelná (Gross Waltersdorf),
kolonie Pivovarský kopec (Bräuberg, též Bělidla),
Hühnerberg a Břidlicové lomy (Schiefewerke),
samoty Střelenský mlýn (Waltersdorfmühle), Grundmühle,
Lesní zámek (Bores) a Růžová zahrada (Rosengarten)

Jana Krejčová

Tollichstein, Slibová skalka, Jestřábí skála

Daniel Říčan

Piaristický novic Silverius

František Všetička

Hladké Životice a železnice

Alena Borovcová

Stavební detaily ze zámku Jeseník nad Odrou v ostravském depozitáři

Lucie Augustinková

Příběh Galerijní ulice

Jan Lipina

Činnost Regionu Poodří v 1. pololetí roku 2016

Kateřina Křenková

Počasí prvního pololetí roku 2016

Petr Dobeš

Malá slavnost u pramene Odry

Radim Jarošek

Jistebnická vrbová alej

Radim Jarošek

Titulní strana čísla 1/2016