Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2015


Nález nepukalky plovoucí (Salvinia natans) a kotvice plovoucí (Trapa natans) v meandrech Odry u Polanky

Věra Koutecká

Prvý nález kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na okraji Oderské brány

Jiří J. Hudeček

Hodnocení revitalizace řeky Bílovky prostřednictvím vážek

Naďa Krejčíčková & Aleš Dolný

Štěrkovna tři roky poté

Kamila Botková, Martin Netoušek, Petr Orel, Radim Jarošek

Byl přelet orla mořského nad Odrou pod Landekem náhodný?

Věra Koutecká

Bobře! Máš se dobře v naší Odře?

Štěpán Tračík

Památečné stromy v Blahutovicích

Karel Glogar

Proměny farní budovy v Bartošovicích

Lucie Augustinková

Bartošovický vodní mlýn

Jakub Mácha

Další korálek na náhrdelníku řeky Odry

Adolf Nytra

Varhošť (Haslicht) a samoty Stampfgrund (Štomparňa) a Schwarzmühle (Schwarzův mlýn)

Jana Krejčová

Předkové Gregora Johanna Mendela

Alois Schindler

Po stopách J. G. Mendela v jeho rodišti

Radim Jarošek

Fenomén Václav Nelhybel

Václav Blahunek

Václav Nelhýbel, rodák z Polanky nad Odrou

Jaroslav Král

12. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska

Marie Matějová

Informace z činnosti Regionu Poodří za II. pololetí roku 2015

Kateřina Křenková

Román Štěpána Neuwirtha – Pazderna


Vábení ostravské robky Věry Koutecké a Ludvíka Kunce


Pomník sv. Aloise Gonzagy ve Vražném

Ludmila Šimíčková, Nela Trnčáková

Mohyla na Františkově cestě v Blahutovicích

Karel Glogar

Studánka svatého Jana u Přemyšova

Jaroslav Král, Radim Jarošek

Znak německého Spolku turistů – přátel přírody ve Skalních sklepech v Odrách

Petr Kučerka, Květoslav Wiltsch

Počasí ve 2. polovině 2015

Petr Dobeš

Titulní strana čísla 2/2015