Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2015


Geologické poměry okolí Panského kopce u Bernartic nad Odrou

Daniel Kletenský

Ornitologický průzkum Hrabětického lesa a okolí v roce 2014

Martin Mandák

Návštěvnické středisko Dům přírody Poodří v Bartošovicích

Zuzana Novotná

Památeční stromy v Mankovicích

Pavlína Ďuricová

Tři krátká zamyšlení

Štěpán Neuwirth

Tiché včelí jaro

Radomil Hradil

Včelaříci v Bartošovicích

Lenka Procházková

Včelařský kroužek mládeže "Kančí hory"

Kristýna Ondřejová

Průjezd transportu smrti Suchdolem v lednu 1945

Daniel Říčan

Pomník "Na Cikánce" v Bartošovicích

Radim Jarošek

Smilov (Smilová, Schmeil) a samoty Magdalenský, Smilovský a Mikův mlýn (Mackelmühle, Schmeilermühle a Mückenmühle)

Jana Krejčová

Osada Hvězdová u Oder – zaniklý výletní hostinec na Bochetě

Karel Gold a Pavel Kašpar st.

Seskupení historických dřev v Odře u Petřvaldíku je staré zhruba 800 let

Tomáš Kolář, Michal Rybníček, Jan Vít

Kněždol (Pfofengraben) v údolí Suché

Radim Jarošek

Joseph Georg Meinert
Profesor pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity

Tomáš Hlobil

Dvě vzpomínky na Mirka Kosňovského

Radim Jarošek, Iva Němečková

Čtenářsko-pěvecký spolek Methoděj a počátky ochotnického divadla v Albrechtičkách

Milan Myška

Divadelní spolek PASÁŽ

Jaroslav Glogar

Loutkové divadlo v Jistebníku

Jarmila Mariašová

Z činnosti Regionu Poodří za 1. pololetí roku 2015

Kateřina Křenková

Nové a staronové naučné stezky v Poodří

Radim Jarošek

Nález bludného balvanu u Petřvaldíku


Počasí v Poodří v 1. polovině roku 2015

Petr Dobeš

Konference MORAVIAN v Suchdole nad Odrou


Nové knihy

Titulní strana čísla 1/2015