Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2013


Kameny, které "rostou" v moři

Lukáš Klega

Motýlí louky na dálnici?

Radim Jarošek

Brouci Hrabětického lesa

Ivo Jeniš

Památeční stromy v Albrechtičkách

Milan Myška

Olejovice (Öhlstadtl).
Historie filiálního kostela sv. Jana Nepomuckého

Jana Krejčová

Goethův kámen je ve Vésce

Jaroslav Duda

"Tiergartenhaus" – ztracený oderský výletní hostinec

Pavel Kašpar st., Emil Mateiciuc

August Herzmansky z Oder, otec vídeňských obchodních domů

Pavel Kašpar st., Emil Mateiciuc

František Juraň, sochař s talentem i sociálním cítěním

Irena Nedomová

Unikátní výstava na zámku v Kuníně

Jaroslav Zezulčík

Edušův kříž v Bernarticích nad Odrou

Ilona Stavinohová

Roky v kruhu

úryvky z románu Jarmily Glazarové

10. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska

Jiřina Matějová, Eliška Krejčíčková

Napiš dopis o tom, proč je voda tak drahocenná

Daniel Korčák

Místo k zamyšlení
Skalky u Oder

Radim Jarošek

Titulní strana čísla 1/2013