Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 3/2012


Orchideje v lokalitě Pod Františkovým dvorem (k. ú. Klokočov u Vítkova)

Petra Dubová

Malé seznámení s měkkýši Hrabětického lesa

Veronika Štěrbová, Jiří Kupka

Pozoruhodné nálezy z řeky Odry a okolí

Lukáš Klega

Severoevropské horniny a zkameněliny v okolí Staré Bělé

Martin Hanáček & Lukáš Klega

MUDr. Břetislav Lyčka není zapomenut

Karel Sýkora

Antonín Hála – příběh zmařeného talentu

Radim Jarošek

Tyroláci v Bernarticích nad Odrou za 2. světové války

Ilona Stavinohová

Koňská a Veselá studánka u Oder

Květoslav Wiltsch

Balerův větrný mlýn ve Spálově je opraven

Jan Doubek

Jak se do Jistebníku dostala busta Bedřicha Smetany?

Danuše Lövyová

Františkova cesta v Blahutovicích

Karel Glogar

Místa k zamyšlení
Začalo to někdy ve 13. století

Radim Jarošek

VI. mezinárodní konference MORAVIAN o Moravských bratřích v polárních oblastech

Daniel Říčan

Nová Ves nad Odrou, myslivna u Zeleného kříže, Smolno

Jana Krejčová

Nalezeno právem

Václav Kaplický

Druhý největší pták České republiky žije v Poodří

Jana Kristianová

Obnova památníku obětem 1. světové války v Jakubčovicích nad Odrou

Zdeňka Ambrožová, Petr Lelek

Zahájení prací ve štěrkovně v Mankovicích

Martin Netoušek

Z činnosti Regionu

Kateřina Křenková

Titulní strana čísla 3/2012