Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 4/2011


Číslo je věnováno Košatce


1. Úvodní slovo

2. Rozhovor s předsedou osadního výboru

3. Přírodní poměry

4. Vznik obce, vývoj názvu, správní a demografický vývoj

5. Jak procházela historie Košatkou v dávných dobách

6. Jak procházela historie Košatkou ve 20. století

7. Jak to bylo kdysi v Košatce – vzpomínky pamětníků

8. Jak se žilo kdysi v Košatce – vzpomínky pamětníků

9. Velká voda v Košatce

10. Slavní košatečtí rodáci

11. Košatecká škola

12. Knihovna

13. Pomník obětem válek a některé pohnuté osudy košateckých občanů

14. Sakrální stavby

15. Vodní mlýn v Zimném dole

16. Hospoda Na Fojtství

17. Bohatá dlouholetá historie a věhlas košateckých hudebních kapel a hudebníků

18. Slavná tradice a současnost ochotnického divadla

19. Dlouholetá činnost tělovýchovné jednoty Sokol

20. Dělnické tělocvičné hnutí

21. Bohatá historie a činnost sboru dobrovolných hasičů

22. Myslivecké sdružení

23. Mládežnické hnutí

24. Červený kříž

25. Dlouhá tradice chovu včel

26. Zahrádkáři

27. Společné hospodaření zemědělců

28. Pověsti

29. Starobylí zvykové

30. Starodávné recepty

31. Perličky z informátora – aneb v Košatce bývala legrace

32. Závěr

33. PŘÍLOHY:

  • Instituce, zdroje a literatura

  • Košatka na dobových pohlednicích

  • Návšteva šlechty z rodu Podstatských, fojta staroveského, duchovního pastýře a obecního písaře, po službách Božích, o druhém hodu Svatodušním, léta Páně dvoutisícího jedenáctého v Košatce

  • Obrazy akademických malířů Zdeňka Kudělky, Josefa Kudělky a Josefa Lubojackého

  • Mapa pomístních jmen

  • Mapa turistických zajímavostí

  • Jak se povědalo kdysi na Lašsku a aji u nas v Košatce

Autorem článků 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32 je Milan Hrabovský, č. 2 Miroslav Solar a č. 3, 14, 15 a 16 Radim Jarošek. Rovněž bylo čerpáno z dříve zpracovaných textů Jany Ottové z Jistebníku, která pochází z rodu Vavrečkových z Košatky (č. 16). Do článku 7 poskytl své vzpomínky Drahomír Nováček a v článku 8 a 30 si zavzpomínala Ludmila Dresslerová. V příspevku 13 je uveden dokument z I. světové války zapujčený od Marie Zbořilové, která rovněž poskytla podklady pro text 28. Podklady pro článek 10 o Václavu Stuchlém a pro článek 17 o Košatské kapele dodala Mgr. Jaroslava Hrabovská. Příspevek do článku 18 poskytl Karel Chromiak z Ostravy. Dokumenty pro článek 31 zapůjčil Ing. Jiří Chvostek.

Titulní strana čísla 4/2011