Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 3/2011


20 let Chránené krajinné oblasti Poodrí

Lenka Sovíková

Vliv lidské přítomnosti na Poodří od pravěku do vrcholného středověku

Aleš Knápek

Geomorfologický výzkum fluviálních procesů v CHKO Poodří

Radek Dušek, Jan Hradecký

Sinice a řasy pooderských rybníků a tůní

Alena Kočárková

Vzácné houby Poodří

Helena Deckerová

Proměny vegetace Poodří v čase

Věra Koutecká

Poodří – z pohledu lesnického typologa a entomologa

Otakar Holuša

Rybníky v CHKO Poodří

Lenka Sovíková

Vodní měkkýši Poodří – stav po 15 letech výzkumu

Luboš Beran

Příspěvek k poznání fauny brouků (Insecta-Coleoptera) PR Bartošovický luh v CHKO Poodří

Josef Kašák, Jiří Stanovský

Motýli Chráněné krajinné oblasti Poodří

Tomáš Kuras

Porovnání výzkumu výplachu srdce a sér z hlodavců jako hostitelů patogenního mikroorganismu Borrelia burgdorferi (onemocnění lymeská borelióza) odchycených v CHKO Poodří v letech 2001–2 a 2010–11

Alena Žákovská, Karel Vostal, Martina Gallusová, Radek Píše, Adam Norek, František Treml

Poodří a jeho příspěvek k poznání diverzity herbivorů

Pavel Drozd

CHKO Poodří z pohledu vážek: Co ukazují výsledky dlouhodobého ekologického monitoringu?

Aleš Dolný & Hana Mižicová

Ichtyofauna původních biotopů CHKO Poodří

Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk

Obojživelníci v CHKO Poodří

Lenka Sovíková

Hnízdní populace ptáků vyjma pěvců na rybnících v CHKO Poodří v letech 2000 až 2011 (předběžné výsledky)

Karel Pavelka, Jan Košťál, Jaromír Pospíšil, Iva Němečková a Pavel Krečmer

Racek chechtavý v CHKO Poodří – minulost a budoucnost

Michaela Krestová, Karel Pavelka, Jan Košťál

Vliv krajinných struktur na hnízdní biologii motáka pochopa (Circus aeruginosus)

Iva Němečková

Orel mořský zahnízdil v CHKO Poodří

Otakar Závalský

Dlouhodobý monitoring aktivity netopýrů ve vybraných lokalitách CHKO Poodří

Zdeněk Řehák & Martin Gajdošík

Vydra říční, bobr evropský a norek americký v CHKO Poodří dříve a dnes

Lumír Poledník

Titulní strana čísla 3/2011