Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2011


Kamenná kniha u Klokočůvku

Radim Jarošek

V Nízkém Jeseníku vytvářejí zajímavé skalní útvary především mocnější polohy odolných drob a slepenců. Jsou však i jiné případy – navštivme spolu Kamennou knihu (viz foto) a Kamennou mozaiku v údolí Pecovského potoka nedaleko Klokočůvku.


Kamenná kniha u Klokočůvku (foto autor).

Předěl – památník hlavního evropského rozvodí

Radim Jarošek

Podivuhodné místo, kde se rozcházejí vody
a kde se rozděluje déšť.
Potoky spějí odtud na sever a na jih.

Ta voda se už nikdy více nepotká
a nenávratné bývá loučení
lidí a vod. Stojíte na předělu moří.

To jsou slova básníka Jana Skácela, která najdeme na pozoruhodném pomníku "Předěl" na hlavním evropském rozvodí. Jde o dílo, které navrhoval ak. malíř Miloš Slezák a najdeme jej na vrcholu stoupání silnice I/57 mezi Hranicemi a Bělotínem. Stojí za zastavení…


Předěl – památník hlavního evropského rozvodí (foto autor).

Houby v údolí potoka Rybník

Helena Deckerová

Potok Rybník je pravostranným přítokem říčky Luhy. Jeho horní tok je na některých mapách označen jako Vlčnovský potok. Nachází se mezi obcemi Polouvsí, Hůrka a Starojická Lhota. Jeden z mnoha potůčků v Moravské bráně…

Pro mnohé bude jistě překvapením, že jeho údolí bylo nalezeno 357 druhů hub a z toho 15 vzácných uvedených v Červeném seznamu hub ČR.


Pestřec obecný.

Ledňáček říční na řece Odře

Michal Gruchala

Blahutovice a Dub, pravěká adresa

Aleš Knápek

Již v roce 1927 uvedl Gustav Stumpf ve svém přehledu pravěkých nálezů Kravařska Blahutovice a Dub jako lokality velkého významu pro poznání starších dějin tohoto regionu. Ve své stati shrnul výsledky práce několika badatelů, a ačkoli se od jeho časů rozsah nálezů příliš nerozšířil, zůstává tento prostor jedním z nejzajímavějších archeologických nalezišť v Poodří.


Na fotografii autora příspěvku je zachycena blahutovická pískovna odkud pochází některé z pravěkých nálezů.

Přenocoval Jaroslav Hašek na vandru v Odrách?

Radim Jarošek

V lednu 1904 vyšla v Národních listech povídka Jaroslava Haška „Ve stravovně“, kde autor líčí příhodu z oderské stravovny.

Je napsána podle skutečnosti nebo je to fikce? Indicie by napovídaly tomu, že skutečně v Odrách na vandru byl a můžeme si představit, jak chudý student Hašek kráčí v obnošených vandráckých šatech s tlumokem na zádech dnešní Hranickou ulici. Je podvečer a v oderské stravovně se schází nocležníci na noc. Zaklepe, otevřou se vrzající dveře, prohodí pár slov se správcem a pak už zmizí uvnitř.


Fotografie zachycuje Hranickou ulice v Odrách před rokem 1900 s herberkem, kde možná Jaroslav Hašek přespal a který mu byl inspirací pro povídku Ve stravovně (zdroj: archiv bratří Mateiciucových).

Gustav rytíř von Kreitner
kartograf a generální konsul v Jokohamě

Pavel Kašpar st. a Emil Mateiciuc

Dne 2. srpna 1847 se vrchnostenskému sládkovi v Odrách Georgu Philipovi Kreitnerovi a jeho manželce Veronice, rozené Grünové narodil v areálu panského pivovaru Nové Sady – dům čp. 3 syn Gustav.

Tak začíná pestrý život jednoho z pozapomenutých oderských rodáků. Gustav Kreitner byl účastníkem dobrodružných výzkumných cest do východní Asie. V letech 1883 až 1884 působil na rakouském konzulátu v Šanghaji a v roce 1884 se stal generálním konzulem v Jokohamě v Japonsku, kde rovněž zemřel. Na oderském hřbitově najdeme pomník rodiny Kreitnerů.


Gustav von Kreitner

František Šimíček – varhaník, dirigent a hudební skladatel
(* 14. 11. 1895 Bernartice nad Odrou, + 24. 12. 1982 Hustopeče nad Bečvou)

Jan Šimíček

"Podíváte-li se do některého z našich hudebních slovníků, jméno tohoto člověka tam nenajdete. První zmínka je až v Biografickém slovníku Slezska a Severní Moravy z roku 1999, sešit 12. A přece celý svůj život zasvětil hudbě…"

Tak začíná příspěvek věnovaný významnému rodáku z Bernartic nad Odrou. Čtenáři v něm najdou nejen obvyklá biografická data, ale i přehled děl, ukázku zápisků z jeho deníku z 1. světové války a další.


František Šimíček

Luboměř pod Strážnou (do roku 1918 Liptáň, Liebenthal).
Historie farního kostela Panny Marie Sněžné a drobných církevních objektů

Jana Krejčová

České ochotnické divadlo v Butovicích (1. část)

Stanislav Macek

Střípky ze 7. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska v r. 2010

Jiřina Matějová

Nezapomínejme pomístní jména!

Radim Jarošek

Pomístní jména jako prostředek vytváření pocitu domova

Jaroslav David

Tipy na výlety ze železniční zastávky Odry-Loučky

Květoslav Wiltsch

Následující tip na výlet vám nabízí aktuální pěší (i cyklistické) trasy s výchozím bodem na železniční zastávce Odry-Loučky. Je popsáno hned několik možností kam vyrazit na vycházku nebo vyjížďku na kole, více poodhalí mapa a vše se pak dočtete v příspěvku v tištěné podobě časopisu.


Vlastivědné publikace Nakladatelství GARN

Titulní strana čísla 1/2011