Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 4/2008


90. výročí konce 1. světové války
Pomníky a pamětní desky v Poodří
Život v zázemí
Vzpomínky Eduarda Bayera z Bernartic nad Odrou


České ochotnické divadlo ve Studénce
1. část do roku 1945

Stanislav Macek

Pochod smrti ve Studénce

Ve vzpomínkách Vlastimila Gelnara a Jiřiny Sklenákové

Vodní mlýn Wesselsky

Věra Králová

Jak jsme stavěli mlýnské kolo

Věra Králová

Místní akční skupina Regionu Poodří

Oldřich Usvald

Činnost Regionu Poodří

Oldřich Usvald

Oldřich Sobek

Hana Hůlová, Petr Orel, Marie Sedláčková, Aleš Hána

Počasí ve druhém pololetí roku 2008

Ladislav Rošlapil

Co nového v Kamence

Milan Tomáš, Radim Jarošek

Bobří exponát

Květoslav Wiltsch

Nové knihy


Rodný dům Johanna Gregora Mendela v Hynčicích nabízí

Ilona Miková

V. mezinárodní konference MORAVIAN a putovní výstava

Daniel Říčan

Pověsti

Petr Bill (překlad)

Vložená příloha: Zpravodaj "Poodří plné příležitostí"

Titulní strana čísla 4/2008