Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 3/2008


Houby na území Mlýnských rybníků v CHKO Poodří

Helena Deckerová

Hřib plavý (Boletus impolitus) v CHKO Poodří

Jiří Šuhaj, Helena Deckerová

Výskyt zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta) v CHKO Poodří a jeho současná expanze v České republice

Jiří Šuhaj, Jan Kašinský

Historické údaje ze Slezska a severní Moravy a recentní výskyt martináče hrušňového (Saturnia pyri) v nivě dolní Odry

Jiří Šuhaj

Výskyt pelikána bílého (Pelecanus onocrotalus) v Bartošovicích v listopadu 2008

Vladimír Petřvalský, Jiří Šuhaj

Zdomácní nutrie (Myocastor coypus) v CHKO Poodří?

Jiří Šuhaj, Jan Kašinský, Radim Jarošek

Strážci přírody se podílejí na praktické ochraně a managementu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) v CHKO Poodří

Iva Němečková

Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě je 25 let

Petr Orel

O motýlech, čmelácích a krajině jako zahrádka

Radim Jarošek

Dotace pro přírodu

Radim Jarošek

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří včetně navazujícího území

Václav Osmančík

Sušárny a sušení ovoce

Kateřina Genčiová

Bělá (Hučovice, Seibersdorf). Historie kostela

Jana Krejčová

Zámek Jeseník nad Odrou

Lucie Augustinková

Polyhistor Kravařska Stephan Weigel

Daniel Říčan

O Širokém lese a Hraniční studánce

Květoslav Wiltsch

Titulní strana čísla 3/2008