Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2008


Téma čísla:

Harty

kolektiv autorů


Další příspěvky:

Kuhländchen/Kravařsko - první německé a české použití názvu

Radim Jarošek

O paní Katharině Altenburger

Dana Klosová

Akademický sochař Miroslav Rybička z Jistebníka

Květuše Lepilová, Jaroslav Pleskot, Radim Jarošek a Miroslav Rybička

Jak dál? Základní škola v Suchdole nad Odrou

Irena Kopecká

Může za oteplování pouze oxid uhličitý?
Počasí v 1. polovině 2008

Ladislav Rošlapil

Slavnost Podání rukou v Blahutovicích

Karel Glogar

Ptačí pozorovatelna na stezce v Blahutovicích

Lumír Kuchařík

Festival Poodří Františka Lýska

Eliška Krejčíčková

Nové knihy

Titulní strana čísla 2/2008