Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 1/2008


Výskyt želvy nádherné (Trachemys scripta) v Poodří

Jiří Šuhaj, Jan Kašinský

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

Karel Pavelka, Jan Košťál, Martin Mandák

Koroptev polní na Novojičínsku

Ivo Otáhal

Smrž kuželovitý (Morchella conica)

Jiří Šuhaj, Jan Kašinský

Krajinný ráz a vývoj krajiny

Petr Lelek

Přírodovědný kabinet na zámku Kunín

Bronislav Novosad

Jak souvisí s naší oblastí tragédie v Belianských Tatrách, která se stala 26. července 1933?

Bronislav Novosad

Záchrana Balerova větrného mlýna ve Spálově

Jan Doubek

Příspěvek k nejstarší minulosti Bělotína
Dosavadní výsledky archeologického průzkumu na stavbě dálnice D47

Marek Kalábek

Barnov (Bernhau, Olověná). Historie kostela a osud církevního majetku

Jana Krejčová

Pochod smrti ve Studénce

Zdenka Holaňová

Ochotnické divadlo v Polance nad Odrou

Jaroslav Král

Moravští bratři
David Zeisberger - apoštol indiánů

Daniel Říčan

Činnost Regionu Poodří

Oldřich Usvald

Místní akční skupina Regionu Poodří

Oldřich Usvald

Projekt "Česko-polské zrcadlení řeky Odry"

Petra Simertová, Petr Lelek

Pověsti

překlad Petr Bill

Vložená příloha: Noviny Doma v Moravském Kravařsku

Titulní strana čísla 1/2008