Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Aktuality

29.12.2009

Vlastivědné knihy a časopisy v roce 2009

V roce 2009 vyšlo několik zajímavých vlastivědných titulů o Poodří. Jsou to například:


Hůrka
Od první písemné zmínky po současnost

Tomáš Baletka a kolektiv

Je potěšující, když vznikají tématické knihy o obcích a je to potěšující o to více, jestliže se to týká i obcí tak malých jako je Hůrka (místní část Jeseníku nad Odrou).

Je o čem psát, Hůrka má dlouhou historii a brožura o rozsahu víc než 200 stran ji popisuje poměrně zevrubně. Nechybí kapitoly o spolkovém životě, památkách, školství a součástí jsou barevné fotografie, plánky a mapy.

Kniha byla vydána v roce 2009 u příležitosti 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hůrce a k 625. výročí první písemné zmínky o obci.

Stojí 200 Kč a lze ji - snad ještě - koupit na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou nebo zapůjčit v místních knihovnách. Také bude k nahlédnutí na webových stránkách Jeseníku nad Odrou.
Fotografická publikace Hraniční meandry Odry

Koncem letošního září vyšla v Bohumíně fotografická publikace Hraniční meandry Odry. Kniha vznikla v rámci česko-polského projektu "Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší" a byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj. Slavnostní křest se konal na břehu Odry dne 28. 9. 2009 jako součást slavnostního uzamykání Odry vodáky. Nad knihou si přiťukli s autorem textu a většiny snímků Jiřím Šuhajem také starostové Bohumína a polských Krzyżanowic Petr Vícha a Leonard Fulneczek.

Vydaná publikace má stejný formát jako kniha "Poodří panoramatické". Je rozčleněna na tři kapitoly s názvy Příroda v meandrech, Tajemný svět živočichů a Pestrá společenství rostlin a hub. Český a polský text zabírá pouze tucet stránek a jsou v něm stručně popsány přírodní poměry především s důrazem na nejvzácnější živočichy, rostliny a houby. V dnešní hektické době lidé čtou málo a obrazový průvodce má větší šanci na první pohled zaujmout více čtenářů a názorně přiblížit běžnému návštěvníkovi skryté krásy popisované přírodní památky. Polovina obsahu je věnována fauně. Na obrazové části spolupracovalo deset fotografů. Jména Dušan Boucný, Petr Vlček, Martin Mandák, Silvestr Szabó a Petr Kočárek jsou zárukou, že se na unikátních a kvalitních snímcích podařilo zachytit mnoho zajímavých, velmi vzácných a chráněných živočichů. Okrasou publikace jsou letecké snímky Petra Novotného, díky nimž si můžeme názorně prohlédnout fenomén přirozeně meandrujícího toku. Snímek s názvem "Slezská Amazonka" dokumentuje mohutnost toku pod Ostravou díky přítokům řek Ostravice a Opavy. Na obálce publikace nás vítá k prohlídce snímek hlavy barvami zářícího ledňáčka říčního od Jiřího Šuhaje.

Kniha vyšla v polském Racibórzi a nebude dostupná v běžném prodeji. Případní zájemci si ji mohou objednat za 250 Kč (cena je vč. poštovného) e-mailem (ssuh@email.cz) nebo na telefonním čísle 724 159 115. Stručnou recenzi lze nalézt na webových stránkách Bohumínských městských novin (http://www.mesto-bohumin.cz/data/oko/oko_2009-16.pdf).
Každoročně se rozrůstají dvě suchdolské edice. Přinášíme úplný přehled doposud vydaných titulů:

"Edice Suchdol" Klubu přátel Suchdolu

 • sv. 1. D. Říčan: Stručné dějiny obce Suchdolu nad Odrou
 • sv. 3. Paar-Teltschik: Pamětní spis k 200 letému obnovení katolické duchovní správy v Suchdole n. Odrou
 • sv. 5. D. Říčan: Lípa Komenského v Suchdole nad Odrou
 • sv. 6. G. A. Říčan: Potomci Komenského
 • sv. 9. R. Kowanz: Pamětní kniha obce Kletné
 • sv. 10. G. A. Říčan: Moravští bratři ze Suchdolu
 • sv. 11. G. A. Říčan: Die Mährische Brüder aus Suchdol
 • sv. 12. N. Říčanová: Židé v Suchdole nad Odrou
 • sv. 13. C. Mannsbart: David Nitschmann - první biskup obnovené Jednoty bratrské
 • sv. 14. J. Szepessy: Pamětní spisy o stavbě evangelického kostela v Suchdole n. Odrou
 • sv. 15. H. Reichel: David Nitschmann Syndikus
 • sv. 16. H. Reichel: David Nitschmann Syndikus (v němčině)
 • sv. 17. G. A. Říčan: Moravian Brethren from Suchdol (v angličtině)

"Edice Moravian" Klubu přátel Suchdolu
MORAVIAN, Historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou

 • sv. 1. dosud nevyšel
 • sv. 2. Sborník z II. konference MORAVIAN 2001
 • sv. 3. Sborník z III. konference MORAVIAN 2003
 • sv. 4. L. Plecháčová: Kristian David
 • sv. 5. A. Kordasiewicz, D. Meyer, D. Říčan: Via exulantis (turistický průvodce cestou exulantů)
 • sv. 6. O. Srba: David Schneider
 • sv. 7. Sborník ze IV. konference MORAVIAN 2006
 • sv. 8. D. Říčan: David Zeisberger - apoštol indiánů
 • sv. 9. D. Říčan: David Zeisberger - Der Indianerapostel


Kronika Suchdolu nad Odrou

Claus Mannsbart

V r. 2005 byla vydána v němčině publikace "Chronik der Marktgemeinde Zauchtel a.d.Oder" (Kronika tržní obce Suchdolu nad Odrou) v malém nákladu 100 ks, na kvalitním papíře formátu A4 v bytelné vazbě, modré celoplátno. Autorem je 30letý mnichovský archivář Claus Mannsbart, syn Heinricha Mannsbarta a jeho manželky, kteří každoročně přijíždí do Suchdolu, svého rodiště a podíleli se finančně na obnově několika místních památek. Claus Mannsbart se naučil česky a strávil mnoho hodin ve zdejších archivech než se odvážil vydat za pomoci spolku "Alte Heimat Kuhländchen" toto mimořádně zdařilé dílo, jaké nemá žádná obec v našem okolí. Tento 5 cm silný tlustospis popisuje na 600 stranách podrobné dějiny, všechny významné osobnosti, památky, továrny, živnosti, školství, životopisy všech emigrantů v 18. století. Nejzajímavější pro současníky je historie každého domu a posloupnost jeho majitelů.

Publikace je pochopitelně psána z pohledu rodáků, kteří byli v r. 1946 odsunuti, historiografické údaje jsou však velice přesné, autor čerpal přímo z pramenů, všechny informace mají poznámkový aparát s údaji o pramenech ze kterých informace pochází. Kniha je opatřena podrobným rejstříkem jmenným i místopisným, takže se v ní velice snadno naleznou hledané informace.

Spolek "Alte Heimat Kuhländchen" hledá alespoň 40 abonentů, kteří by měli zájem o zakoupení druhého vydání této publikace. Při vydání 40 ks by byla cena cca 67 euro, což je asi 1 800 Kč.

Zájemci o dějiny obce ve které žijí, mají mimořádnou příležitost tuto knihu získat. Několik set fotografií a jednoduchá struktura umožňuje, že publikace je zajímavá i pro čtenáře s malou slovní zásobou německých slov. Je to také mimořádná příležitost udělat někomu radost a zakoupit ji k jubileu.

Vážní zájemci pište na e-mail daniel.rican@quick.cz.Vlastivědný zpravodaj Oderské vrchy

má dosti dlouho historii - v roce 2009 již vyšel XXIV. ročník v podobě dvou dvoučísel. Jeho náplní jsou vlastivěddné příspěvky ze Spálova a okolí a vydavatelem je Vlastivědný kroužek Oderských vrchů ve Spálově.

Přinášíme obsah ročníku 2009.

  
Ryby a příroda Studénky

Zdeněk Gellnar

Ojedinělým počinem je soukromé vydání knihy. Nyní taková vyšla ve Studénce a jejím autorem a vydavatelem v jedné osobě je Z. Gellnar.

Popisuje v ní množství zážitků od dob svého dětství až do současnosti - u řeky, na rybnících, prostě v lužní krajině Poodří v okolí Studénky, kterou má rád.

Množství příhod i postřehů především z pohledu rybáře nebo houbaře doplňuje řada vlastních černobílých ilustrací. I když jde o beletristický, povídkový styl, nechybí mnoho faktografických údajů z okolí Studénky.

Autorovi blahopřejeme!


Významní rodáci a osobnosti Bílovecka

Zdeněk Kuchta

Cílem této skromné publikace není nic jiného, než připomenout, že i na Bílovecku se narodili nebo žili "lidé, kteří svým životem a dílem daleko překročili význam kraje, z nějhož vyšli." - to jsou úvodní slova další regionální biografie, tentokrát zaměřené na Bílovecko. Publikace není až tak skromná, obsahuje několik deítek medailonů osobností, je dvojjazyčná (česko-německá), v pevné vazbě.

Vydalo ji město Bílovec za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti.

Najdeme v ní i několik osobností, rodáků z Poodří - ze Studénky, Pustějova a Jistebníku.

Kniha je v prodeji například v Informačním centru v Bílovci.

21.12.2009

Nové nemovité kulturní památky v Poodří

Protože informace o nových památkách (2. polovina r. 2009) nebudou kvůli nedostatku prostoru otištěny v časopise, uveřejňujeme je zde.

Z podkladů Městského úřadu v Odrách a Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě (evidenční list nemovité kulturní památky) texty zpracoval Radim Jarošek.Hrobka rodiny Gerlich (Odry, městský hřbitov)

Rejstříkové číslo 103 637
Nemovitou kulturní památkou od 15. července 2009

Hrobka (parc. č. 1092 k. ú. Odry) je postavena na obdélníkovém půdorysu a společně s přilehlým zatravněným pozemkem je v prostředí okolního městského hřbitova vymezena zdobným kovaným plotem s dvoukřídlými vraty v ose hrobky.

Převážná část stavby, architektonických a zdobných prvků je z přírodního kamene (jemnozrnný pískovec, vápenec a bílý mramor), dále bylo použito cihelné zdivo, štuk, sádra, pálená hlína a kov. Strop hrobky je opatřen dřevěným deskovým záklopem a ozdoben plastickými motivy květů ze sádry. Jako střešní krytina je prozatímně použita lepenka a podlaha interiéru hrobky je dlážděna keramickými dlaždicemi s motivem květu a na okrajích lemována pravidelnými geometrickými ornamenty.

Převážná architektonická část rodinné hrobky je z jemnozrnného pískovce včetně podstavců instalovaných figurálních plastik. Obruba, krycí deska hrobového místa, dva sloupy v průčelí a tři nápisové desky jsou z vápence. Část kuželek balustrády, symbol Ducha Svatého ve štítě včetně paprsků a kostiček lemujícího zubovce, zdobné prvky korunní římsy (konzoly, květy, kostky zubovce), hlavice sloupů a pilastrů, drobná ornamentální výzdoba průčelí a část ornamentální výzdoby interiéru jsou z bílého mramoru. Tři sochy v průčelí jsou vyrobeny z pálené hlíny. Lemování hran a koutů plochými rámci na zadní prodloužené cihelné zdi hrobky je provedeno z vápenného štuku.

Rodinná hrobka byla postavena v roce 1883 v duchu klasického romantismu inspirována antickou architekturou. První pochovaným byl Josef Gerlich, který zemřel roku 1871.

Objekt rodinné hrobky odkazuje svým provedením na prestižní ekonomické a společenské postavení rodiny Gerlich v tehdejším regionu oderského Kravařska. Vedle čistě historického významu upomínajícího na vzestup měšťanské rodiny Gerlich má hrobka nesporné umělecko historické hodnoty. Hrobka je včetně architektonické výzdoby a figurálních terakotových plastik kvalitním dokladem sepulkrálního umění v druhé polovině 19. století a vzhledem ke kvalitě zpracování představuje v kontextu bývalého území oderského Kravařska nadregionální fenomén.

Foto Petr Lelek
Foto Petr Lelek


Dům čp. 28 na Hranické ulici v Odrách

Rejstříkové číslo 103 670
Nemovitou kulturní památkou od 15. srpna 2009

Městský, řádový, dvoupodlažní dům o čtyřech okenních osách s původními dřevěnými profilovanými okny. Fasáda hladká, štuková, bohatě zdobená. Kolem oken jsou šambrány s klenáky a zrcadly. Římsa je zdobena pásem s klenáky s motivem kytky ve čtvercových polích a klenákem s vegetabilním motivem. Na podparapetních římsách se nacházejí motivy kytek s terči. Vchod je zapuštěn do prostoru chodby. V interiéru se dochovaly klenby. Objekt má sedlovou střechu krytou plechem.

V suterénu se nachází prostory sklepení. Hlavní sklep situovaný směrem k ulici Hranická je zaklenut valeně a je opatřen jedním sklepním oknem. Z hlavního sklepa je průchod do menší sklepní místnosti zaklenuté valeně s výsečemi, z něhož vede schodiště do přízemí. Celou dispozicí domu prochází úzká chodba s valeným zaklenutím spojující Hranickou ulici a dvorní trakt objektu. V přední části přízemí směrem do ulice Hranická je původní obytná místnost se třemi okenními osami. Na místnost navazuje menší pokoj.

V střední části domu se nachází prostory bývalé kuchyně a spíže. V zadní části domu jsou dvě obytné místnosti.

V střední části domu je situováno mohutné schodiště spojující 1. a 2. nadzemní podlaží objektu. V přední části domu se v 2. podlaží nachází dvě obytné místnosti. Na místnosti navazuje příčně orientovaný prostor kuchyně. Na kuchyň pak navazuje menší místnost, prostor bývalé spíže. V zadní části domu jsou dvě obytné místnosti.

Šlo původně o šenkovní dům. Jádro objektu je patrně již z doby raného baroka. V 80. letech 19. století byla po požáru města budova přestavěna v historizujícím stylu.

Projekt a stavební práce zajistil oderský stavitel Franz Wanke. V roce 1907 byla provedena přestavba dvora pro potřeby prádelny, kterou realizoval oderský stavitel Franz Juche.

Počátek 20. století - záběr na poštovní úřad na Hranické ulici. Třetí objekt z leva dům č.p. 28 po realizaci projektu Franze Wankeho.    
Počátek 20. století - záběr na poštovní úřad na Hranické ulici. Třetí objekt z leva dům č.p. 28 po realizaci projektu Franze Wankeho.


Bývalá tovární a obytná budova firmy Gerlich
(dnes obytný dům č. p. 172 na Slunečné ulici v Odrách, parcelní č. 1914)

Rejstříkové číslo 103 748
Nemovitou kulturní památkou od 4. listopadu 2009.

Jde o stavbu obdélníkového půdorysu, nepodsklepenou s valbovou střechou. Devítiosé hlavní průčelí, které je orientováno na severozápad, je členěno profilovanou kordonovou římsou. V osmé ose se dochoval kamenný portál, nyní zazděný, s druhotně prolomeným oknem. Půlkruhové vpadlé plochy nad okny tvoří frontony, které vyplňuje štuková ornamentika s rostlinnými motivy.

Do objektu se vstupuje širokým pravoúhlým vchodem, na který navazuje klenutý průjezd s kamennou dlažbou. Vstup rámuje kamenný profilovaný portál se dvěma nákolníky. Dvoukřídlé dřevěné dveře s historickým kováním zdobí obdélníkové kazety a v horní části dva půlkruhy stylizovaných slunečních paprsků.

Severovýchodní průčelí je tříosé. Průčelí obrácené do dvora je opět devítiosé ovšem s prostou fasádou bez dekorativních prvků. Nad vchodem je balkon nesený ocelovými I profily se zábradlím. K východnímu nároží objektu se přimyká patrová veranda, která přechází v balkon.

Přízemní tovární budova byla vybudována Antonem Josefem Gerlichem v roce 1837. V roce 1857 byla budova zvětšena - bylo přistavěno východní křídlo do půdorysu L. Roku 1863 bylo nastavěno poschodí. V roce 1865 tovární budova vyhořela, ale byla znovu postavena. V roce 1883 bylo přistavěno druhé poschodí. Po požáru roku 1934 byl objekt obnoven v dnešní podobě a plní pouze obytnou funkci, byl zkrácen na polovinu délky - jihozápadní část určená dříve pro výrobu ani východní křídlo nebyly obnoveny.

Jde o historicky cenný objekt dokládající počátky průmyslu v Odrách a s průmyslovou výrobou svázanou činnost rodiny Gerlichů, která jako první v katastru města provozovala textilní výrobu sukna (od roku 1843 s využitím parního stroje).


1.12.2009

Výstava ve Výtvarném centru Chagall

ANTONÍN HÁLA - OBRAZY, GRAFIKA

Antonín Hála je veřejnosti málo známou uměleckou osobností. Občas se připomíná spíše jako manžel Heleny Salichové, která prožila většinu svého života v Polance nad Odrou. Byl však velmi talentovaným grafikem, který vystudoval AVU v ateliéru M. Švabinského a jím byl považován za nejlepšího umělce sociální grafiky.

Výstava se koná v autorské výstavní síni v Ostravě a potrvá do 13. 1. 2010.

Více: www.chagall.cz


23.11.2009

Nové naučné stezky

V sobotu 14. 11. 2009 byly slavnostně otevřeny hned dvě naučné stezky – v Přírodní rezervaci Rezavka a Přírodní rezervaci Štěpán. Dosavadní docela pěkné počasí můžete využít na procházku po obou stezkách, kde se z informačních tabulí dozvíte, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin zde žijí.

Naučné stezky jsou dílem členů Českého svazu ochránců přírody ze základních organizací Alces a Onyx; finančně přispěla společnost RWE Transgas Net, město Ostrava a Moravskoslezský kraj.


11.11.2009

Poodří v České televizi

Vážení milovníci a příznivci přírody Poodří,

srdečně Vás zveme ke sledování televizního dokumentu věnovanému ptačím opeřencům Ptačí oblasti Poodří, který se bude vysílat v pořadu "Přidej se" dne 17. 11. 2009 v 17.50 hodin na ČT 2.

Přejeme příjemný zážitek.

Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří


2.11.2009

Výstava Příroda Vojenského újezdu Libavá a zajímavosti kolem řeky Odry

Výstava se koná 4. – 26. listopadu 2009 v Městské galerii v Odrách (součást informačního centra na Masarykově náměstí).


29.10.2009

Exkurze na Landek

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity pořádá ve středu 4. listopadu 2009 exkurzi „Petřkovice – Landek“, kterou povede prof. Ing. Petr Martinec, CSc. z Ústavu geoniky Akademie věd ČR.

Bližší viz pozvánka.


20.10.2009

Podzimní pooderské rybářské slavnosti 2009

Akce se koná 7. listopadu 2009 na Dolním Bartošovickém rybníku a zámku.

Zámek Bartošovice
- doprovodný program s možností ochutnávky rybích specialit v reprezentativních prostorách zámku

Dolní Bartošovický rybník
- od ranních hodin tradiční výlov

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy
- možnost návštěvy stanice s vnitřní expozicí "Lidé a krajina Poodří"

Pozn.: program bude upřesněn


12.10.2009

V. mezinárodní konference o Moravských bratřích v Suchdole nad Odrou

Ve dnech 16.- 18. října 2009 se v Suchdole nad Odrou koná konference při příležitosti 200 let od úmrtí Davida Zeisbergera (1721-1808), Moravana - významné postavy dějin USA.

David Zeisberger - misionář, který prožil 53 let mezi severoamerickými indiány i jeho blízcí spolupracovníci Heckenwelder, Jungmann, Schmick a další, neprávem žijící v jeho stínu, zanechali za sebou velké dílo, velké množství písemného materiálu, a přesto nám stále zůstávají většinou neznámí.

V sérii přednášek a referátů budou zveřejněny taktéž nové poznatky o dalších asi dvaceti jubilujících Moravských bratřích, kteří na počátku 18. století odešli z tohoto kraje, aby obnovili Jednotu bratrskou v Herrnhutu. Skrze ni se vyznamenali v různých částech světa a nesmazatelně se zapsali do historie naší země.

MORAVIAN, Historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou připravuje pro tyto dny zajímavý program. V Muzeu Moravských bratří bude přístupna expozice o misijním díle Moravanů a dvě expozice o Davidu Zeisbergerovi.

Bližší: www.moravian.cz


7.9.2009

Benefice za Kunín

V červnu postihla Kunín povodeň, která způsobila škody v obci i na zámku. V sobotu 12. září 2009 se na kunínském zámku koná Benefice s bohatým programem.
Bližší k programu najdete v pozvánce.

Přijďte Kunín podpořit!


3.9.2009

Dny evropského dědictví v Odrách

Město Odry v rámci Dne evropského dědictví prezentuje i letos ve spolupráci s Historicko-vlastivědným spolkem v Odrách některé památky. Akce proběhne v sobotu 19. září 2009 a návštěvníci si budou moci prohlédnout:

 • kostel sv. Bartoloměje včetně kostelní věže (vstup v době 9.00–12.00 hod. na požádání na faře),
 • baštu na Pásové ulici s malou expozicí historických cihel, keramických kachlů a skla (volný vstup v době 9.00–11.30 a 14.00–17.00 hod.),
 • depozitář Historicko-vlastivědného spolku v Odrách na Komenského ulici v přízemí tzv. „Malé budovy“ základní školy, kde se shromažďují archeologické nálezy z Oderska, modely pana Bohuslava Jelínka a další zajímavé exponáty pro nově vznikající muzeum v Odrách (volný vstup v době 9.00–11.30 a 14.00–17.00 hod.).

Pro vážné zájemce je připravena vlastivědná vycházka s průvodcem. Začátek vycházky je v 9.00 hod. na oderském hřbitově u kaple sv. Rodiny. Konec vycházky je plánován ve 12.30 hod. Více informací na tel. 556 768 181, 556 768 162-3 nebo www.odry.cz (část Zajímavé akce).


10.8.2009

Výstava Zapomenuté klenoty v krajině - stezky pokory a naděje

Občanské sdružení Pro Bohemia spolu s Ministerstvem kultury ČR a Národním technickým muzeem pořádá výstavu fotografií a trojrozměrných exponátů věnovanou drobným historickým památkám jako jsou kapličky, boží muka, zvoničky, hraniční kameny, mezní kameny a další.

Na výstavě má své zastoupení i Poodří fotografiemi několika sakrálních staveb. Důvodem proč jsme byli přizváni ke spolupráci bylo dřívější vydání publikace Opomíjené klenoty - drobné sakrální stavby v Poodří (autor B. Teichmann) a pak péče, která je jim zde věnována, o čemž svědčí i nedávná oprava jedenácti z nich ve spolupráci obcí a Regionu Poodří (blíže viz POODŘÍ č. 2/2009 Z činnosti Regionu Poodří).

Výstava probíhá v galerii Ministerstva kultury (Nostický palác na Maltézském náměstí v Praze) a bude otevřena do 30. září 2009.


24.7.2009

Klokočůvek

Ve dnech 7.- 8. srpna 2009 proběhne III. ročník festivalu Klokočůvek - Festival folkové hudby. Letní festival je zaměřen na oblast hudby folk, country a bluegrass. Začátek v pátek od 18.00 hod., v sobotu od 12.00 hod., program na web. stránkách pořadatele.

Vstupné na oba dny: 100 Kč

Místo konání: Klokočůvek - u rest. Na Růžku

Kontakt: Maceček Luboš, tel.: 724 814 012, www.festivalklokocuvek.estranky.cz


24.7.2009

Slezský fenomén Helena Salichová

Výtvarné centrum Chagall připravilo na červenec a srpen letošního roku rozsáhlý výstavní projekt věnovaný Heleně Salichové.

H. Salichová se narodila v Kyjovicích, ale většinu svého života prožila v Polance nad Odrou. Svou uměleckou práci realizovala ve třech okruzích - výtvarném, literárním a etnografickém.

Výstavy:

1. 7. - 30. 8. Helena Salichová: Tvary skryté ve dřevě - Zámecká galerie Chagall Karviná

16. 7. - 5. 9. Helena Salichová na fotografiích - Galerie české fotografie Ostrava

16. 7. - 9. 9. Helena Salichová - Autorská výstavní síň Ostrava

23. 7. -16. 9. Život na vesnici v díle Heleny Salichové - Galerie Chagall Brušperk

Současně byla vydána monografie o životě a tvorbě autorky, která na 400 stranách a s 1 680 reprodukcemi podrobně mapuje život a uměleckou tvorbu této malířky, spisovatelky a sběratelky lidového umění. Součástí knihy je soupis grafického a ilustračního díla, přehled malířské a kreslířské tvorby a rovněž podrobný přehled o sběratelském a literárním díle. Autorem je Petr Pavliňák.

Více viz - www.chagall.cz