Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 2/2023


Environmentální dějiny v Poodří: rozptýlená zeleň a staré stromy optikou archivních pramenů

Přemysl Mácha, Radim Červenka

Bezobratlí a obojživelníci v hliništi a pískovně v Kunině

Stanislav Ožana, Petr Pyszko, Radim Jarošek

Suchdolský les – les s dubovou korunou

Radim Jarošek, Jiří Veska

Památečni lípy v Proskovicich

Marie Matějová

Lípa republiky v Emauzich

Vlastimil Michálek

Pohodli hrabat Vetterů / novověký komfort bydleni na zámku v Nové Horce

Lucie Augustinková

Dr. jur. Ignaz Mattháus Czapka Freiherr von Winstetten, rodák z Města Libavé a poslední purkmistr předmoderni Vídně

Jana Krejčová

Botanická pozorování Johanna Ganse v Nízkém Jeseníku

Jiří J. Hudeček

Josef Klapuch, olympionik z Poodří

Jiří J. Hudeček, Roman Hudeček

Nejdéle působící učitel v obci Veselí. Připomínka života a díla Franze Wolfa

Martin Vitko

Příběh Emílie Zifferové z Kunína za 2. světové války

Ulrike Holzl

Matouš Stach a Park Moravských bratří v Mankovicích

Pavlína Ďuricová

Hraničení ve středověku na přikladu vymezení hranického újezdu

Jakub Novák

Pomník obětem I. světové války v Bartošovicích

Jan Šádek, Radim Jarošek

Odhalení pamětní desky v Dobešově

Rudolf Hluchník

Pověsti z Oderských vrchů Josefa Ullricha
VI. Ohnivci

Marek Bohuš (překlad a poznámky k textu)

Z činnosti Regionu Poodří ve II. pololetí 2023

Kateřina Křenková

Pomník židovským obětem v Odrách

Zdenek Mateiciuc, Richard Szklorz

Vzpomínky Františka Kostky

Květoslav Wiltsch

Stará Hadinka. Být, či nebýt?

Radim Jarošek

Počasí druhého pololetí 2023

Petr Dobeš

Titulní strana čísla 2/2023